BRATISLAVA – REHABILITAČNÉ CENTRUM SANOM

BRATISLAVA – REHABILITAČNÉ CENTRUM SANOM

Patrí do kategórií:

Použitá technológia: inštalácia teplovodného podlahového vykurovania IVARTRIO
Použitý materiál: viacvrstvové potrubie IVAR.ALPEX v rozmeroch 16-75 mm a celkovom množstve 2 000 m
Dátum realizácie: 08/2020