BYTČA – BYTOVÝ DOM

BYTČA – BYTOVÝ DOM

Patrí do kategórií:

Použitá technológia: čerpacia technika DAB, teplovodné podlahové vykurovanie IVARTRIO, meracie bytové stanice
Použitý materiál: elektronické obehové čerpadlá pre vykurovacie a klimatizačné systémy DAB.EVOPLUS, viacvrstvové potrubie IVAR.ALPEX-DUO XS v celkovom množstve 1000 m, systémová izolačná doska IVAR.ND 30 N s plochou 4 000 m2, pexové potrubie IVAR.PE-Xa v rozmere 17x2 mm a celkovom množstve 30 000 m, bytová meracia sada EQUICOMPACT IVAR.EQCP
Dátum realizácie: 5/2020