DOLINKA – OBENÝ ÚRAD

DOLINKA – OBENÝ ÚRAD

Použitá technológia: akumulácia tepla, zmiešavanie vykurovacej vody
Použitý materiál: kotlová zostava nezmiešavaná IVAR.KS 550,akumulačná nádoba IVAR.PUFFER PS 1000, poistná skupina
IVAR.BS 302, tlaková expanzná nádoba IVAR.ERCE 200  AQUAHOT
Termín realizácie: 10/2021