DUNAJSKÁ LUŽNÁ – VÝROBNÝ AREÁL

DUNAJSKÁ LUŽNÁ – VÝROBNÝ AREÁL

Patrí do kategórií:

Použité technológie: DAB automatická tlaková stanica
Použitý materiál: automatická tlaková stanica 1 KDN 65-200/200 26kW MD EN 12845
Termín realizácie: 1/2021