JELŠOVCE, NITRA – BYTOVÝ DOM

JELŠOVCE, NITRA – BYTOVÝ DOM

Patrí do kategórií:

Použitá technológia: inštalácia rozvodov v systéme IVAR.PRESS FITTING SYSTEM
Použitý materiál: lisované nerezové potrubie IVAR.IVINT4 v rozmeroch 35 až 54 mm a celkovom množstve 2 000 m
Dátum realizácie: 04/2020