LIPANY - VÝROBNÁ HALA

LIPANY - VÝROBNÁ HALA

Patrí do kategórií:

Použitá technológia: zmäkčovací filter - pre úpravu tvrdosti vody
Použitý materiál: IVAR.DEVAP 045
Termín realizácie: 05/2022