LIPTOVSKÁ OSADA – CHATA

LIPTOVSKÁ OSADA – CHATA

Patrí do kategórií:

Použité technológie: elektronická domáca vodáreň DAB, plastová nádrž pre ESYBOX
Použitý materiál: elektronická domáca vodáreň DAB.ESYBOX, DAB.ESYTANK plastová nádrž - 500l
Termín realizácie: 4/2022