NOVÁ DUBNICA - RODINNÝ DOM

NOVÁ DUBNICA - RODINNÝ DOM

Patrí do kategórií:

Použitá technológia: teplovodné podlahové vykurovanie IVARTRIO
Použitý materiál: potrubie PE-Xa 17x2 v množství 1000m, zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine IVAR.CS 553 VP, systémová izolačná doska - s ochrannou hydroizolačnou fóliou IVAR.TH 15 P, IVAR.TH 30 P
Dátum realizácie: 5/2019