PARTIZÁNSKE – VÝROBNÁ HALA

PARTIZÁNSKE – VÝROBNÁ HALA

Patrí do kategórií:

Použité technológie: DAB automatická tlaková stanica 
Použitý materiál: DAB.1 KDN 65-200/200 26kW MD EN 12845
Termín realizácie: 3/2021