POPRAD – BYTOVÝ DOM SLOVDACH

POPRAD – BYTOVÝ DOM SLOVDACH

Patrí do kategórií:

Použitá technológia: automatická tlaková stanica DAB
Použitý materiál: DAB.2 ESYBOX MAX 60/120 T elektronická tlaková stanica
Termín realizácie: 8/2022