RUŽOMBEROK - BYTOVÝ DOM

RUŽOMBEROK - BYTOVÝ DOM

Patrí do kategórií:

Použité technológie: tepelné čerpadlo Thermia vzduch×voda, kotlová zostava PAW
Použitý materiál: tepelné čerpadlo vzduch×voda IVARH.HP Itec Total 16 kW, kotlové moduly PAW DN25
Termín realizácie: 10/2022