TRENČIANSKE TEPLICE – HOTEL

TRENČIANSKE TEPLICE – HOTEL

Patrí do kategórií:

Použitá technológia: teplovodné podlahové vykurovanie IVARTRIO
Použitý materiál: potrubie PEX 17x2 v množství 3000 m, zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine IVAR.CS 553 VP, systémová izolačná doska s ochrannou hydroizolačnou fóliou IVAR.TH 15 P, IVAR.TH 30 P
Dátum realizácie: 5/2019