DETEKTORY ZEMNÉHO PLYNU A OXIDU UHOĽNATÉHO

Podobne ako rastie záujem o moderné vykurovacie a chladiace systémy, vzrastajú v oblasti tepelných zdrojov zo strany odborných firiem, ale aj investorov požiadavky na bezpečnosť osôb a ochranu objektov ohrozených v prípadoch úniku zemného plynu alebo…
DETEKTORY ZEMNÉHO PLYNU A OXIDU UHOĽNATÉHO

Podobne ako rastie záujem o moderné vykurovacie a chladiace systémy, vzrastajú v oblasti tepelných zdrojov zo strany odborných firiem, ale aj investorov požiadavky na bezpečnosť osôb a ochranu objektov ohrozených v prípadoch úniku zemného plynu alebo zvýšenej koncentrácie oxidu uhoľnatého. Každoročne je v Českej republike zaznamenaných okolo 1 500 intoxikácií oxidom uhoľnatým, z čoho viac ako 100 končí úmrtím osôb. Väčšina ľudí otrávených oxidom uhoľnatým sa počas niekoľkých dní úplne uzdraví, časť otrávených však má dlhodobé alebo trvalé následky.

Typy detektorov plynu a ich funkčná použiteľnosť

V oblasti detekcie plynov sú v ponuke spoločnosti IVAR CS spol. s r.o. domové mikroprocesorové detektory koncentrácie zemného plynu pod typovým označením IVAR.BEAGLE MET, IVAR.RGD MET a detektory koncentrácie oxidu uhoľnatého IVAR.BEAGLE CO. Všetky typy detektorov detegujú koncentráciu plynov oveľa nižšiu, ako je ich nebezpečná úroveň. V prípade požiadavky zo strany investora je možné objednať aj kombinovaný detektor pod typovým označením IVAR.RDX SM1 detegujúci obidva plyny súčasne, zemný plyn aj oxid uhoľnatý.

Ponúkané detektory koncentrácie plynov sa delia na dve podskupiny a to na detektory zemného plynu (CH4) a detektory oxidu uhoľnatého (CO).

Detektory koncentrácie zemného plynu

Detegujú prítomnosť zemného plynu (CH4) v prostredí. Tá môže byť spôsobená omylom otvorenými guľovými uzávermi, únikom v netesných závitoch rozvodu plynoinštalácie, prípadne technickým stavom plynovodov alebo plynových spotrebičov. Jeho prítomnosť môže byť človekom zaznamenaná čuchom skôr ako detektorom vzhľadom na fakt, že distribučné spoločnosti pridávajú do plynu odoranty. V súčasnej dobe sú detektory vybavené najmodernejšími a najspoľahlivejšími kalibrovanými snímačmi SnO2 na detekciu zemného plynu.

Detektory koncentrácie oxidu uhoľnatého

Detegujú koncentráciu oxidu uhoľnatého (CO) v ovzduší. Jeho vysoká toxicita môže mať vážne dôsledky pre zdravie človeka už pri inhalovaní veľmi malého množstva. Pre človeka predstavuje extrémne nebezpečenstvo okrem iného aj preto, že sa jedná o plyn bezfarebný a bez zápachu, a teda ľudskými zmyslami nezaznamenateľný. Detektor je vyrobený tak, aby simuloval reakciu ľudského organizmu na plyn. Vybavené sú vymeniteľnými snímačmi, elektrochemickými článkami. Akonáhle koncentrácia oxidu uhoľnatého prekročí prahovú hodnotu 30 ppm (50 mg/m³), spustí sa odpočítavanie času do spustenia alarmu. Doba do spustenia alarmu sa mení v závislosti od koncentrácie, čím vyššia koncentrácia, tým kratšia táto doba odpočítavania je.

Koncentrácia CO

Alarm pred

Žiadny alarm pred

30 ppm

0

120 minút

50 ppm

90 minút

60 minút

100 ppm

40 minút

10 minút

300 ppm

3 minúty

0

Čas intervencie je v súlade s STN EN 50291-1

Zvýšená koncentrácia zemného plynu alebo oxidu uhoľnatého je signalizovaná opticky a zvukovým alarmom s možnosťou priameho ovládania uzatváracích elektromagnetických ventilov, ventilátorov alebo ďalších pohonov.

Aby mohol byť systém plynovodu považovaný za 100% bezpečný, je nutná kombinácia s uzatváracím prvkom

Elektromagnetické ventily sú bezpečnostné uzatváracie prvky, ktoré uzatvárajú prívod plynu na základe detegovaného alarmového stavu a napäťového impulzu z detektora. V ponuke spoločnosti IVAR CS je niekoľko typov elektromagnetických ventilov pod typovým označením IVAR.EVO s automatickým otvorením a IVAR.M16 s manuálnym otvorením, akonáhle pominie alarmový stav. Všetky typy elektromagnetických ventilov sa dodávajú vo vyhotovení bez prúdu uzatvorené. Všetky typy detektorov plynov sú vybavené diagnostickým systémom na kontrolu jeho funkčnosti. Spoločnou charakteristikou všetkých detektorov plynu je potom jednoduchá a rýchla inštalácia.

Typ detektora

Detegovaný plyn

Chemická značka

Limitná koncentrácia

alarmového stavu

IVAR.BEAGLE MET

zemný plyn

CH4

10 % L.E.L.

IVAR.RGD MET

zemný plyn

CH4

10 % L.E.L.

IVAR.BEAGLE CO

oxid uhoľnatý

CO

30 ppm ±5 ppm (50 mg/m3)

IVAR.RDX SM1

zemný plyn / oxid uhoľnatý

CH4 / CO

10 % L.E.L. / 30 ppm ±5 ppm (50 mg/m3)

Prehľad dodávaných detektorov v závislosti na detegovanom plyne

Prečo detektor koncentrácie plynu?

Správnou a odbornou inštaláciou detektora koncentrácie zemného plynu alebo oxidu uhoľnatého autorizovanou firmou chránite predovšetkým zdravie a to nielen Vaše, ale aj zdravie Vašich blízkych. Nespochybniteľným faktom je aj ochrana materiálových hodnôt vašich i vášho okolia.

Zhrnutie prevádzkových parametrov detektorov plynu

  • Detegujú limitnú koncentráciu zemného plynu 10 % L.E.L. pre aktiváciu alarmového stavu.
  • Detegujú limitnú hodnotu koncentrácie CO 30 ± 5 ppm (50 mg/m3) pre aktiváciu alarmového stavu.
  • Majú vymeniteľné kalibrované snímače.
  • Sú vybavené diagnostickým systémom pre kontrolu funkčnosti detektora.
  • Umožňujú ovládanie uzatváracích elektromagnetických ventilov, ventilátorov alebo iných elektrických pohonov 230 V.

 

Miroslav Kotrouš
technický manažér, IVAR CS spol. s r.o.

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

Nová verzia PROTECH CD 712

Nová verzia PROTECH CD 712

IVAR CS ako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

IVAR CS ako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

Solárna tepelná energia a transformácia energetiky: lisovacie oceľové fitingy spoločnosti IVAR CS v službách udržateľnosti životného prostredia

Solárna tepelná energia a transformácia energetiky: lisovacie oceľové fitingy spoločnosti IVAR CS v službách udržateľnosti životného prostredia