DIRTSTOP, BRIX a POLIFEMO SAMOZREJMOSŤ PRE KAŽDÝ SYSTÉM

Zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu vykurovacej vody rastú úmerne s vývojom technológií vykurovania a dostávajú sa stále častejšie do oblasti záujmu odbornej i laickej verejnosti, a to nielen v oblasti chemického zloženia vody, ale aj v oblasti odstránenia
DIRTSTOP, BRIX a POLIFEMO SAMOZREJMOSŤ PRE KAŽDÝ SYSTÉM

Jedným z dôležitých a nezanedbateľných faktorov prakticky každého vykurovacieho systému alebo zdroja vykurovania, so značným vplyvom na prevádzkovú spoľahlivosť a dlhodobú životnosť, je kvalita vykurovacej vody v nich cirkulujúca. Zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu vykurovacej vody rastú úmerne s vývojom technológií vykurovania a dostávajú sa stále častejšie do oblasti záujmu odbornej i laickej verejnosti, a to nielen v oblasti chemického zloženia vody, ale aj v oblasti odstránenia mechanických magnetických aj nemagnetických nečistôt. A nie je to len ochrana vykurovacích systémov, zdrojov vykurovania, alternatívnych zdrojov vykurovania, ale aj ďalších prvkov v nich sa vyskytujúcich, ako sú rôzne vyvažovacie a regulačné armatúry, tepelné výmenníky, uzatváracie armatúry, obehové čerpadlá alebo merače spotreby tepla.

IVAR.DIRTSTOP

Prvým výrobkom pre ochranu vykurovacích systémov patriacim do skupiny silnej trojky sú magnetické filtre. V ponuke spoločnosti IVAR CS spol. s r.o. sú dva typy magnetických filtrov, IVAR.DIRTSTOP®IVAR.DIRTSTOP® XL. Magnetické filtre separujú z vykurovacích systémov nemagnetické a magnetické nečistoty, ktoré môžu byť príčinou poškodenia obehových čerpadiel, regulačných prvkov alebo meračov spotreby tepla, zlepšujú tepelnú výmenu, zvyšujú celkovú účinnosť vykurovacieho systému a chránia ho veľa rokov vďaka pravidelnej údržbe a čisteniu.

Ponúkané magnetické filtre sú vybavené silným trvalým neodymovým magnetom s diametrálnou polarizáciou, ktorý účinne separuje nečistoty železitého pôvodu. Vyskúšaná a patentovaná technológia silného permanentného magnetu zaručuje prakticky 100% odstránenie oxidu železnatého už pri prvom prietoku vykurovacej vody magnetickým filtrom. Filtračné sitko potom separuje aj všetky nečistoty nemagnetického pôvodu.

IVAR.DIRTSTOP® je magnetický filter s dvojitou filtračnou funkciou, ktorá zabezpečuje separáciu (odlúčenie) všetkých magnetických a nemagnetických nečistôt pri jednom prietoku média magnetickým filtrom. Vďaka patentovanej otočnej vložke zaručuje maximálnu filtračnú účinnosť v akejkoľvek variabilnej pozícii inštalácie a môže byť inštalovaný vo vykurovacích systémoch s rôznymi zdrojmi vykurovania, či už sa jedná o kotly, tepelné čerpadlá alebo iné zdroje tepla. Ak sa vykurovacie médium používa alternatívne aj na chladenie v lete, musí byť IVAR.DIRTSTOP® dostatočne izolovaný.

Typ

IVAR.DIRTSTOP®

IVAR.DIRTSTOP XL®

Maximálny prevádzkový tlak

PN 3

PN 3

Rozsah prevádzkovej teploty

0 až +90 °C

0 až +90 °C

Magnet

na báze neodýmu,

magnetická indukcia B=1,2 T

(12.000 G)

na báze neodýmu,

magnetická indukcia B=1,4 T

(14.000 G)

Filtračné sitko

porozita 800 µm

porozita 800 µm

Materiál filtračného sitka

nerezová oceľ AISI 304

nerezová oceľ AISI 304

Kompatibilné kvapaliny

voda / koncentrácia glykolu

(max. 50 %)

voda / koncentrácia glykolu

(max. 50 %)

Maximálny prietok

1,46 m³/h

5/4” F; 6,75 m³/h

Pripojovací závit

vonkajší / vnútorný 3/4″ MF

vonkajší / vnútorný 3/4″ FF ÷ 5/4″ FF

Materiál

technopolymér IXEF®; mosadz CW617N; tesnenie EPDM; plast PA

technopolymér IXEF®; mosadz CW617N; tesnenie EPDM; plast PA

Patentovaná otočná vložka magnetického filtra IVAR.DIRTSTOP® zaisťuje, aby vykurovacia voda prešla vždy filtračným sitkom v akejkoľvek zo štyroch variabilných inštalačných pozícií, a zabezpečila tak maximálny filtračný účinok. Inštalácia do rozvodu je možná v štyroch variabilných pozíciách prestavením patentovanej otočnej vložky. Silný neodymový magnet s diametrálnou polarizáciou vyvíja silné homogénne magnetické pole, čím maximalizuje zachytávanie magnetických nečistôt. Extrémne kompaktné telo magnetického filtra zaisťuje jednoduchú inštaláciu pod kotol s nízkymi nárokmi na priestor a disponuje veľkou odkaľovacou komorou otočnou o 360 stupňov s integrovaným guľovým uzáverom pre odvod nečistôt, a tiež jednoduché a rýchle čistenie. IVAR.DIRTSTOP® je dodávaný vo variabilnom bielom alebo šedom farebnom vyhotovení.

IVAR.DIRTSTOP® XL je vysoko účinný magnetický filter s trojitou separačnou funkciou k odlúčeniu nečistôt z vykurovacej vody. Princíp silného duálneho neodymového magnetu separuje všetky nečistoty magnetické (železité) a cyklónový efekt prietoku vykurovacej vody aj nečistoty nemagnetické (mechanické), to všetko pri jednom prietoku média magnetickým filtrom. Filtračné sitko potom dokončuje celú filtračnú operáciu, ktorá je ďalej zvýhodnená o veľký objem odkaľovacej nádoby pre dekantáciu nečistôt.

Inštalácia magnetického filtra IVAR.DIRTSTOP® XL je nevyhnutná v stredne veľkých systémoch vykurovania pre zlepšenie tepelnej výmeny, zvýšenie účinnosti a ochranu vykurovacieho systému v priebehu času vďaka svojej trojitej funkcii. Inštalácia do rozvodu je možná v akejkoľvek polohe, horizontálnej, vertikálnej i šikmej.

Oba typy magnetických filtrov radu DIRTSTOP® kombinujú trvalú a účinnú ochranu s kompaktnými rozmermi a veľmi jednoduchou inštaláciou, údržbou a čistením bez potreby vypúšťania systému.

zapojeni.jpeg

 Inštalácia magnetických filtrov IVAR.DIRTSTOP® sa realizuje na vratné potrubie vykurovacieho systému, pred zdroj tepla, aby mohlo dôjsť k odlúčeniu železitých a neželezitých nečistôt zo systému skôr, ako dosiahnu na samotný zdroj tepla.

IVAR.BRIX

Druhým dôležitým výrobkom spadajúcim do skupiny silnej trojky je neutralizátor kyslého kondenzátu IVAR.BRIX, ktorý sa inštaluje do odvodu kondenzátu pri kondenzačných kotloch. Tento typ kotlov je schopný získavať ďalšie teplo kondenzáciou vodných pár z dymových spalín ešte predtým, než sú komínom odvedené do vonkajšieho priestoru. Spaľovaním zemného plynu však vzniká aj oxid uhličitý (CO2), ktorý kondenzát silne okysľuje (znižuje jeho hodnotu pH). Kondenzát je potom veľmi korozívny a potenciálne nebezpečný pre odpadové systémy. Po inštalácii neutralizátora kyslého kondenzátu IVAR.BRIX preteká kyslý kondenzát cez jeho náplň z uhličitanu vápenatého (CaCO3), ktorý ho neutralizuje. Hodnota pH kondenzátu sa zvýši (na pH >6), a tak je možné ho bezpečne vypúšťať do odpadovej kanalizácie.

brix.jpeg

Ukážka inštalácie IVAR.BRIX pod kondenzačný kotol s odpadom do kanalizácie

Pokiaľ by sme mali zhrnúť hlavné výhody IVAR.BRIX, potom je to predovšetkým:

 • PROCES NEUTRALIZÁCIE - zníženie rizika korózie vplyvom kyslého kondenzátu
 • RÝCHLA A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA – jednoduché doplnenie neutralizačnej náplne do nerezovej vložky
 • OTOČNÉ PRIPOJENIE – možnosť prispôsobenia rôznym inštalačným pozíciám
 • VEĽMI KOMPAKTNÉ - inštalácia zariadenia priamo pod kondenzačný kotol
 • KONTROLA STAVU NÁPLNE - priehľadné telo nádobky umožňuje kontrolu stavu neutralizačnej náplne

IVAR.POLIFEMO

Tretím a posledným výrobkom sú proporcionálne dávkovače polyfosfátov a silikátov IVAR.POLIFEMO®, IVAR.POLIFEMO EXTRA® a IVAR.POLIFEMO 1″, ktoré sa inštalujú na prívodné potrubie studenej vody pred zdroj tepla, zásobníkový ohrievač TV, práčku alebo umývačku riadu, a to na zníženie rizika usadenín vodného kameňa a korózie kovových častí pri príprave teplej vody.

Nové dávkovače polyfosfátov a silikátov POLIFEMO® sú výrobky bez pohyblivých častí, ktoré uvoľňujú potravinárske polyfosfáty a silikáty do studenej úžitkovej vody. Dávkovanie týchto látok je úmerné prietoku vody vstupným potrubím a proporcionálnym dávkovačom, kedy je odoberané správne množstvo nasýteného roztoku zo zásobníka dávkovača. Princíp dávkovania je založený na tlakových rozdieloch vytvorených v dávkovači pri určitom prietoku vody a prítomnosti integrovaného filtra mechanických nečistôt z nerezovej ocele AISI 304.

POLIFEMO® má tri prevádzkové funkcie:

 • Ochrana pred usadzovaním vodného kameňa
 • Ochrana proti korózii
 • Filtrácia mechanických nečistôt

POLIFEMO-123.jpeg

IVAR.POLIFEMO, IVAR.POLIFEMO EXTRA, IVAR.POLIFEMO 1″

Proporcionálne dávkovače POLIFEMO® dodávané s pripojovacím rozmerom 1/2″ a 1″ sú vybavené špeciálnym obtokovým ventilom, ktorý umožňuje doplňovanie a čistenie bez prerušenia prevádzkového režimu. Použitie polyfosfátov a silikátov pre prevenciu usadzovania vodného kameňa je možné pri stredne tvrdej až tvrdej vode do 30 °F, nad túto úroveň tvrdosti potom odporúčame inštalovať profesionálny zmäkčovač IVAR.DEVAP-KAB pre ochranu celého systému.

Typ

POLIFEMO®

POLIFEMO EXTRA®

POLIFEMO® 1″

Maximálny prevádzkový tlak

PN 10

Rozsah prevádzkovej teploty

+5 až +40 °C

Prietokový súčiniteľ Kv

2,50 m³/h

2,50 m³/h

14,60 m³/h

Orientačný max. prietok

30 l/min

30 l/min

172 l/min

Množstvo upravenej vody

50 m³

50 m³

100 m³

Pripojovací rozmer

1/2″ F

1/2″ F

1″ F

Životnosť náplne

6 mesiacov

6 mesiacov

12 mesiacov

Filtračné sitko

500 µm; nerez

500 µm; nerez

500 µm; nerez

Hlavné výhody proporcionálnych dávkovačov POLIFEMO®

 • Ochrana proti usadzovaniu vodného kameňa
 • Proporcionálne dávkovanie
 • Filtrácia mechanických nečistôt
 • Jednoduchá kontrola stavu náplne
 • Robustnosť a spoľahlivosť
 • Jednoduchá inštalácia
 • Dlhá životnosť náplne

lVAR.POLIFEMO® pripojovací rozmer 1/2″ F a náplň ôsmich polyfosfátových guličiek
lVAR.POLIFEMO® EXTRA pripojovací rozmer 1/2″ F a náplň šestnástich polyfosfátových guličiek
lVAR.POLIFEMO® 1″ pripojovací rozmer 1″ F a náplň šestnástich polyfosfátových guličiek

Na záver by sme chceli podotknúť, že akákoľvek investícia do tu uvedených výrobkov sa v priebehu času rozhodne ukáže ako investíciou opodstatnenou a svojou funkciou účelnou. Moderné vykurovacie systémy nie sú investične lacné zariadenia, a preto by ich súčasťou mali byť prvky zabezpečujúce ich optimálnu funkčnosť, spoľahlivosť a dlhodobú životnosť. Pokiaľ budú pri projekčnom návrhu alebo samotnej realizácii opomenuté, škody alebo zvýšené servisné náklady z toho plynúce takmer vždy presiahnu náklady prvotnej investície do týchto výrobkov. V súčasnej dobe sú uvedené výrobky predmetom AKCIE 2023 

V prípade ďalších doplňujúcich otázok kontaktujte spoločnosť IVAR SK na e-mailovej adrese info@ivarsk.sk.

Miroslav Kotrouš, technický manažér
IVAR CS spol. s r.o.

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

Nová verzia PROTECH CD 712

Nová verzia PROTECH CD 712

AKCIA IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA sk od 2. 4. 2024

AKCIA IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA sk od 2. 4. 2024

IVAR CS ako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

IVAR CS ako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023