ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY

Spoločnosť IVAR CS zareagovala na často sa opakujúce požiadavky, zo strany našich odberateľov, na elektrické zásobníkové ohrievače teplej vody a zaradila do svojej ponuky nový rad týchto výrobkov.
ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY

Spoločnosť IVAR CS zareagovala na často sa opakujúce požiadavky, zo strany našich odberateľov, na elektrické zásobníkové ohrievače teplej vody a zaradila do svojej ponuky nový rad týchto výrobkov.

Nové elektrické zásobníkové ohrievače teplej vody typového označenia IVAR.SE sa dodávajú v objemoch 80, 100 a 120 l. Montážna konzola, ktorá je súčasťou dodávky, umožňuje jednoduchú a rýchlu vertikálnu inštaláciu na stenu. Nastavenie požadovanej teploty teplej vody sa vykonáva jednoduchým otočným voličom do maximálnej nastaviteľnej teploty 65 °C. Samozrejmosťou každého zásobníkového ohrievača teplej vody je horčíková anóda ako ochrana pred bludnými prúdmi. Vnútorná povrchová úprava SMALGLASS má atest na pitnú vodu.

Napriek tomu, že je zásobníkový ohrievač teplej vody vybavený vyššie spomenutou vnútornou povrchovou úpravou SMALGLASS, neznamená to, že sa jedná o 100% ochranu proti vnútornej korózii. Ako je všeobecne známe, ohrevom teplej vody dochádza k jej rozťažnosti, ktorá môže mať za následok až 3% zväčšenie objemu. S nárastom objemu vody dochádza v zásobníkovom ohrievači teplej vody aj k nežiaducemu nárastu tlaku, ktorý je nutné eliminovať. Nadmernému tlaku sú vystavené predovšetkým steny nádoby s antikoróznou povrchovou úpravou SMALGLASS, pri ktorej by mohlo dôjsť vplyvom tlakového zaťaženia k vzniku mikrotrhlín. Narušením vnútornej antikoróznej vrstvy mikrotrhlinami potom nie je schopné zabezpečiť dokonalú antikoróznu ochranu, dochádza ku korózii a zníženiu životnosti zásobníkového ohrievača teplej vody.

Z tohto dôvodu je veľmi dôležité nezabudnúť pri inštalácii, na pokrytie zväčšujúceho sa objemu a tlaku teplej vody, bezpečnostnú skupinu IVAR.G 501expanznú nádobu IVAR.DP MULTIFUNCTIONAL zodpovedajúceho objemu viď tabuľka nižšie. Uvedené bezpečnostné prvky majú zásadný vplyv na životnosť elektrického zásobníkového ohrievača vody.

Objem ohrievača vody

Odporúčaný objem expanznej nádoby

75 litrov 5 litrov
100 ÷ 150 litrov 8 litrov
200 litrov 11,4 litrov

Počas fázy ohrevu teplej vody je mierne odkvapkávanie poistného pretlakového ventilu, ktorý je súčasťou bezpečnostnej poistnej skupiny IVAR.G 501, úplne normálne, a to v dôsledku zvýšenia tlaku v elektrickom zásobníkovom ohrievači teplej vody. Preto je nutné napojiť vypúšťací vývod poistného pretlakového ventilu bezpečnostnej poistnej skupiny IVAR.G 501 na zvisle dole inštalované odtokové potrubie, ktoré musí byť bez kondenzácie, vplyvu mrazu a vždy otvorené. Poistný pretlakový ventil by mal byť pravidelne servisovaný, aby sa odstránil vodný kameň a overila sa jeho správna funkcia.

V prípade záujmu o technické podklady k uvedeným produktom kontaktujte obchodno-technickú kanceláriu spoločnosti IVAR SK, spol. s r.o.

 

Miroslav Kotrouš, technický manažér
IVAR CS spol. s r.o.

Související produkty

 • IVAR.DP 11 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.DP 18 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.DP 24 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.DP 35 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.DP 5 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.DP 8 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.DPH 24 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.DPH 60 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.DPV 100 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.DPV 150 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.DPV 200 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.DPV 300 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.DPV 50 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.DPV 500 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.DPV 80 - MULTIFUNCTIONAL
 • IVAR.SE100
 • IVAR.SE100 G
 • IVAR.SE120
 • IVAR.SE120 G
 • IVAR.SE80
 • IVAR.SE80 G

Súvisiace kategórie

Související články

Ešte efektívnejšie vykurovanie veľkých komerčných objektov obnoviteľnou energiou

Ešte efektívnejšie vykurovanie veľkých komerčných objektov obnoviteľnou energiou

SYSTÉM ROZVODOV PLYNOVODOV VO VIACVRSTVOVOM POTRUBÍ ALPEX-GAS

SYSTÉM ROZVODOV PLYNOVODOV VO VIACVRSTVOVOM POTRUBÍ ALPEX-GAS

Spolupráca Marketingovej agentúry maveb a IVAR CS so značkou Thermia: Príklad úspechu v online marketingu

Spolupráca Marketingovej agentúry maveb a IVAR CS so značkou Thermia: Príklad úspechu v online marketingu