OHRIEVAČE TEPLEJ VODY A AKUMULAČNÉ NÁDOBY

OHRIEVAČE TEPLEJ VODY A AKUMULAČNÉ NÁDOBY
Akumulačné nádoby vykurovacej vody pre uzatvorené vykurovacie a chladiace systémy, nádoby s integrovaným výmenníkom pre uzatvorené systémy, ohrievače vody zásobníkové pre prípravu teplej vody, ohrievače vody zásobníkové s jedným integrovaným výmenníkom, akumulačné nádoby vykurovacej vody s ponoreným zásobníkom pre prípravu teplej vody, kombinované ohrievače vody zásobníkové pre prípravu vykurovacej vody, medené vykurovacie vložky, akumulačné nádoby vykurovacej vody s možnosťou inštalácie externých výmenníkov, ochranné anódy, regulačné termostaty, elektrické vykurovacie články, elektromechanické termostaty, prietokové ohrievače vody.

Zelená domácnostiam

Ušetrite si s nami náklady pri výbere tepelného čerpadla a solárnej techniky, ktoré sú zaradené v dotačnom programe Zelená domácnostiam.

Kontaktné osoby

Obchodno - technickí zástupcovia

Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca
Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

Žiadne inštruktážne videá nie sú k dispozícii.

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Často pokladané otázky

 • Pre aké veľké miestnosti Vaša klimatizácia slúži?
  Rozsah je približne 70-90m2. Smerodatný je chladiaci výkon špecifikovaný v technických listoch.
 • Musí mať Vaša klimatizácia vonku vždy kondenzátor?
  Nie. Model 2.0 má celé strojné zariadenie vo vnútri budovy. Je nutné vyvŕtať len 2 otvory s priemerom 162mm obvodovou stenou.
 • Sú nutné pravidelné kontroly chladiaceho okruhu pri Vašich klimatizáciách?
  Pri klimatizáciách s hermeticky uzatvoreným okruhom do ekvivalentu 5 ton CO2 nie sú potrebné žiadne kontroly. Jedná sa o jednotky COMO 2.0
 • S akými vašimi klimatizáciami sa dá vykurovať?
  Všetky naše klimatizačné jednotky majú funkciu vykurovania.
 • Akú výhodu má vyhotovenie klimatizácie 2.0?
  Klimatizačné jednotky typu 2.0 majú tú zásadnú výhodu, že kondenzátor nemusí byť vo vonkajšom prostredí. Pri inštalácii nie je potrebný chladiar.
 • Čo je to invertor?
  Invertor je frekvenčný menič. Je to zariadenie, ktoré pomocou zmeny frekvencie napájania dokáže meniť otáčky kompresoru a tým aj prispôsobovať výstupný chladiaci výkon okamžitým podmienkam.
 • Aké klimatizácie majú invertor?
  Invertorom disponujú tieto klimatizácie: 10HPIN – 12HPIN.
 • Ktoré Vaše klimatizácie majú diaľkové ovládanie?
  Diaľkovým ovládaním disponujú všetky naše klimatizácie.
 • Ktoré Vaše klimatizácie disponujú vzdialeným prístupom a ovládaním cez internet?
  Webovým interface disponujú tieto klimatizácie: 10HPIN-12HPIN.
 • Sú Vaše klimatizácie použiteľné aj pre chladenie na teplotu priestoru nižšiu ako 10°C?
  Nie. Všetky naše klimatizácie sú konštruované pre chladenie pobytových priestorov. Nie iných technologických priestorov ako sú napríklad sklady potravín.
 • Pri ktorých klimatizáciách nie je potrebné na inštaláciu chladiara?
  Chladiar nie je potrebný pri inštaláciách jednotiek typu 2.0.
 • Ako funguje tepelné čerpadlo?
  Tepelné čerpadlo je súhrnný názov pre tepelné zariadenie používané pre vykurovanie a pre chladenie, ktoré využíva Carnotov cyklus. Pracuje principiálne rovnako ako obyčajná chladnička, ktorej hnacím komponentom je kompresor poháňaný elektrickou energiou. Náplňou chladiaceho okruhu je chladivo. Tepelné čerpadlo odoberá pomocou výparníku (studeného výmenníku) nízkopotenciálne teplo z okolitého / vonkajšieho prostredia, tým toto prostredie ochladzuje a pomocou kompresoru napájaného elektrickou energiou teplo zhodnocuje na vyššiu teplotnú úroveň využiteľnú pre vykurovanie. Potom teplo predáva v kondenzátore (teplému výmenníku) vykurovacej sústave. Množstvo tepla získaného z vonkajšieho prostredia pomocou výparníku sa pritom zvyšuje o teplo, na ktoré sa v kompresore mení hnacia elektrická energia. Súčtová hodnota týchto čiastkových zložiek je výsledné teplo využiteľné pre vykurovanie. Výhradnou prednosťou tepelného čerpadla oproti iným zdrojom tepla je vysoký pomer energie dodanej do budovy k odobranej z elektrickej rozvodnej siete. Použitím 1 kWh elektrickej energie na pohon kompresoru dodá tepelné čerpadlo 3 až 5 kWh tepla do objektu. V ČR najčastejšie inštalované tepelné čerpadlá typu vzduch-voda pracujú na princípe prenosu tepla z vonkajšieho vzduchu do vykurovacej vody – tzv. vzduch / voda. Nízke vonkajšie teploty kladú na tepelné čerpadlo typu vzduch-voda vysoké nároky, kvalitné tepelné čerpadlo je ale pre prevádzku v mrazivých dňoch konštruované a riadne otestované, a to ako v skúšobných laboratóriách, tak aj v reálnej prevádzke. Na druhú stranu vysoké teploty vonkajšieho vzduchu počas jari, leta a jesene zaisťujú vysokú efektivitu prevádzky pri príprave teplej vody a prípadne ohrevu bazénovej vody.
 • Čo znamenajú termíny tepelné čerpadlo „vzduch-voda“; „zem-voda“; „voda-voda“?
  Tieto termíny označujú systémy tepelných čerpadiel. Prvé slovo označuje látku alebo prostredie, za ktorého tepelné čerpadlo nízkopotenciálne teplo získava, napr. vonkajší vzduch, zem-pôda, spodná (studničná) alebo technologická voda. Druhé slovo označuje látku alebo prostredie, do ktorého tepelné čerpadlo teplo predáva. Pri vykurovaní je to väčšinou voda vykurovacej sústavy, pri vzduchotechnických jednotkách s tepelným čerpadlom je to vzduch.
 • Prečo je vykurovanie tepelným čerpadlom také lacné?
  Pretože tepelné čerpadlá približne 2/3 tepla dodaného do vykurovacej sústavy získajú úplne zdarma, pretože energia bola odobraná z okolia (napr. zo vzduchu pri vzduchových tepelných čerpadlách). Zvyšná 1/3 energie potom pripadne na chod kompresoru v tepelnom čerpadle, obehového čerpadla a regulácie v tepelnom čerpadle apod. Pomer dodanej k spotrebovanej energii sa nazýva vykurovací faktor tepelného čerpadla.
 • Čo je vykurovací faktor tepelného čerpadla?
  Vykurovací faktor tepelného čerpadla je pomer vykurovacieho výkonu k elektrickému príkonu tepelného čerpadla. Jeho hodnota je závislá od podmienok, pri ktorých tepelné čerpadlo pracuje a je vždy väčšie ako 1. Čím je toto číslo väčšie, tým je tepelné čerpadlo efektívnejšie. Vykurovací faktor tepelného čerpadla môže byť udávaný taktiež ročný (SPF) alebo pre konkrétne podmienky (COP) – napr. A2/W35 (teplota vzduchu 2 °C, teplota výstupnej vody 35 °C). Ďalej je novo zavedený parameter sezónny vykurovací faktor (SCOP). Ďalšou oblasťou úspory je lacná tarifa elektriny pre celý dom, je možné tak ušetriť ďalších cca 40 % nákladov na elektrinu pri prevádzke s tepelným čerpadlom.
 • Aké sú typy konštrukcií tepelných čerpadiel?
  Tepelné čerpadlo môže byť svojou konštrukciou typ: „Monoblok“, kedy je celý chladiaci okruh situovaný vo vonkajšej jednotke a je hermeticky uzatvorený už vo výrobe. Vo vnútornej jednotke je iba elektronika, prípadne ďalšie vybavenie ako zásobníkový ohrievač teplej vody. Je možné ho využiť pre vykurovanie, prípravu teplej vody a väčšinou aj pre chladenie. Tepelné čerpadlá, ktoré majú väčšinu komponentov potrebných pre funkciu vykurovacej sústavy a ohrevu teplej vody v skrini tepelného čerpadla (vo vnútri budovy) sú nazývané „kompakty“. „Split“, kedy je tvorené vonkajšou jednotkou (kompresor a výparník s ventilátorom) a vnútornou jednotkou (kondenzátor s riadiacim systémom). Inštaláciu musí vykonávať chladiar.
 • Pre aké veľké domy ponúkate tepelné čerpaldá?
  Vzduchové tepelné čerpadlá sú k dispozícii pre objekty s tepelnou stratou od 4kW do do 130 kW. Zemné tepelné čerpadlá sú k dispozícii od 5 kW do 1,4 MW.
 • Čo je to hermeticky uzatvorený chladiaci okruh?
  Hermeticky uzatvorený chladiaci okruh je kompletne uzatvorená sústava medeného potrubia a komponentov potrebných pre funkciu tepelného čerpadla finalizovaná vo výrobe. Okruh je uzatvorený a naplnený, skontrolovaný a vyskúšaný priamo vo výrobe. Protipól je splitový okruh. Takýto chladiaci okruh musí uviesť do prevádzky chladiar priamo na mieste inštalácie.
 • Za akých podmienok je potrebné vykonávať pravidelné kontroly tesnosti hermetického chladiaceho okruhu?
  Pri hermetických chladiacich okruhoch je hraničný limit pre vykonávanie pravidelných kontrol tesnosti okruhu množstvo chladiva zodpovedajúceho ekvivalentu 10 tun CO2. Hodnota ekvivalentu množstva CO2 pre konkrétne tepelné čerpadlo je uvedená pre každé TČ v letákoch pri našich produktoch, na spodnej časti pod tabuľkou hodnôt.
 • Prečo je lepšie používať s tepelným čerpadlom podlahové vykurovanie ako radiátory?
  Pretože podlahové vykurovanie má veľkú teplosmennú plochu a stačia nižšie teploty na vstupe do vykurovacej sústavy. Kompresor tepelného čerpadla spotrebuje menej energie pre stláčanie chladiva na požadovaný tlak a tomu zodpovedajúcu nižšiu teplotu.
 • Majú všetky Vaše tepelné čerpadlá Scroll kompresor?
  Nie, tepelné čerpadlo iTec má dvojitý rotačný kompresor, ostatné majú kompresor typu scroll.
 • Aké modely majú invertor?
  iTec, Diplomat Inverter, Mega, Aeroheat AH CI, Optiheat OH IE.
 • Čo je to invertor?
  Invertor je frekvenčný menič. Je to zariadenie, ktoré pomocou zmeny frekvencie napájania dokáže meniť otáčky kompresoru a tým aj prispôsobovať výstupný chladiaci výkon okamžitým podmienkam.

Články

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY

Pozvánka na veľtrh ISH

Pozvánka na veľtrh ISH