KT100 – napájací by - pass stĺpcových a kabinetových filtrov

V priemysle, službách a v domácnostiach, kde je nutné používať tvrdú až veľmi tvrdú vodu, je vhodným riešením inštalácia zmäkčovacieho zariadenia. Problémy spojené so zvýšenou tvrdosťou vody sa týkajú nie len niektorých verejných vodovodných potrubí, ale…
KT100 – napájací by - pass stĺpcových a kabinetových filtrov

V priemysle, službách a v domácnostiach, kde je nutné používať tvrdú až veľmi tvrdú vodu, je vhodným riešením inštalácia zmäkčovacieho zariadenia. Problémy spojené so zvýšenou tvrdosťou vody sa týkajú nie len niektorých verejných vodovodných potrubí, ale samozrejme taktiež vôd z vlastných zdrojov (typickými oblasťami sú potom zdroje vody v krasovom či vápencovom podloží). Ľahké a rýchle napojenie týchto filtrov je potom stále častejšie požadované predovšetkým montážnymi firmami.   

Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. pôsobí ako obchodno-technické zastúpenie radu významných európskych firiem v oboroch vykurovanie, klimatizácia, čerpadlá a úprava vody. Vďaka vzájomnej komunikácii našich obchodných zástupcov s realizačnými firmami a projekčnými kanceláriami sa na základe ich požiadaviek dostávajú do predajného sortimentu niektoré nové výrobky a ich postupné inovácie. Niektoré z nich sme Vám radi postupne krátko predstavili.

Odpojenie filtra bez prerušenia dodávky vody do spotrebného miesta

Jedným z výrobkov v sortimente, ktorý umožňuje napojenie zmäkčovacích zariadení so všetkými potrebnými funkciami, je mosadzný napájací by-pass stĺpcových a kabinetových filtrov s označením KT100. Táto špecializovaná armatúra pre napojenie staníc úpravy vody je dôležitou súčasťou inštalácie, pretože spĺňa požiadavku trvalej dodávky vody do objektu. Umožňuje prevádzkovať filter tak, že je možné stanicu úpravy vody veľmi ľahko a kedykoľvek vyradiť z prevádzky pri súčasnej neprerušenej dodávke vody do spotrebného miesta (napr. pri servisnej prehliadke filtra). Na integrovaných výstupoch so závitmi 1/2“ F sa inštalujú vzorkovacie ventily, aby sa podľa zistených tvrdostí vody korektne nastavili prevádzkové podmienky filtrov, a taktiež je možné pri priebežných kontrolách ľahko deklarovať kvalitu výstupnej vody vzhľadom k tvrdosti vody vstupnej. Na manometroch pri vstupe aj výstupe z filtra je možné z diferencie tlakov trvalo overovať prevádzkové pomery, poprípade prispôsobiť programovateľné parametry filtrov.

kt-100.jpeg

KT100 – napájací by-pass stĺpcových a kabinetových filtrov

Armatúra KT100 má kompaktné rozmery, stavebná napájacia dĺžka je iba B = 65 mm a celková šírka A = 230 mm. Pre jednoduché napojenie na prívodný a výstupný rozvod vody sú súčasťou dve rozoberateľné šróbenia s vonkajšími napájacími závitmi 3/4“ M a rozostupom D = 57,5 mm. Na opačnej strane sú pre napojenie filtrov pripravené vnútorné pripojovacie závity 1“ F s rozostupom F = 86 mm. Hĺbka armatúry s náliatkami pre napojenie manometrov a vzorkovacích ventilov je E = 49 mm.

kt100-rozmery.jpeg

KT100 – základné a pripojovacie rozmery pre pripojenie vody sprava

Zvoľte si sami, akú tvrdú vodu budete chcieť

Napájací by-pass stĺpcových a kabinetových filtrov KT100 je určený pre prietoky vody do 2 m3/h, pri pracovnom tlaku v rozsahu 1,5 - 10 bar a vode s teplotou 5 °C až max. 40 °C. Armatúra KT100 je na ľavej strane osadená plastovou rukoväťou pre rýchle uzavretie prítoku vody do filtru, pričom tok vody do spotrebného miesta zostáva vždy neprerušený. Na pravej strane sa nachádza nastavovací prvok by-passu určený pre prevádzku a nastavovanie zmäkčovacích filtrov. Táto časť je vybavená špeciálnym zmiešavacím ventilom, umožňujúcim presne nastaviť požadovanú výstupnú tvrdosť vody. Na otočnej plastovej krytke sú dve šípky s označením „+“ a „-“ informujúce užívateľa o tom, či je tvrdá voda zo vstupu pridávaná alebo uberaná zmiešavacím by-passom na výstupe do spotrebného miesta. Pri požiadavke na vodu kompletne zbavenú iónov vápnika a horčíka je možné týmto ovládacím prvkom pridávanie tvrdej vody úplne vyradiť.

Napájaciu by-pass armatúru KT100 je možné napojiť s prívodom štandardne zľava, po drobnom zásahu v konštrukcii armatúry (otočenie stredového hriadeľa) je možné aj napojenie s prívodom vody sprava.  

kt100.png

KT100 – pre pripojenie vody sprava a s nastavovaním tvrdosti vody na výstupe zmäkčenej vody

Napájací by-pass filtrov KT100 spĺňa v praxi odskúšané inštalačné požiadavky pre ľahké a rýchle napojenie/odpojenie stĺpcových a kabinetových filtrov s presným nastavovaním výstupnej tvrdosti pri zmäkčovacích filtroch. Súčasne umožňuje na jednej armatúre vykonávať priebežnú kontrolu ich funkcie na vzorkovacích ventiloch, a taktiež sledovať ich prevádzkovú kondíciu pomocou manometrov.

Získajte viac informácií

Ak sa chcete dozvedieť viac o zariadeniach na úpravu vody, navštívte priamo naše internetové stránky,alebo sa s dotazmi obráťte na technické oddelenie, popr. obchodného zástupcu vo vašej oblasti z kontaktov na odkaze obchodno-technická kancelária spoločnosti IVAR CS.

 

Za spoločnosť IVAR CS spol. s r.o.
Ing. Vladimír Zumr

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

7 dôvodov pre POLIFEMO

7 dôvodov pre POLIFEMO

Kompaktné zmäkčovacie zariadenia IVAR.DEVAP-KAB a IVAR.DEVAP MINI, ochrana spotrebičov a zvýšenie komfortu bývania

Kompaktné zmäkčovacie zariadenia IVAR.DEVAP-KAB a IVAR.DEVAP MINI, ochrana spotrebičov a zvýšenie komfortu bývania

Voľne dostupné webináre

Voľne dostupné webináre