Maximálna bezpečnosť systému rozvodu plynu IVAR.INOX GAS

Novinkou v ponuke významného distribútora kúrenárskych armatúr a systémov v Českej a Slovenskej republike, obchodnej spoločnosti IVAR CS spol. s r.o. pre rok 2020, je systém rozvodov plynovodov v nerezovom potrubí IVAR.INOX GAS. Systém je vhodný pre…
Maximálna bezpečnosť systému rozvodu plynu IVAR.INOX GAS

Novinkou v ponuke významného distribútora kúrenárskych armatúr a systémov v Českej a Slovenskej republike, obchodnej spoločnosti IVAR CS spol. s r.o. pre rok 2020, je systém rozvodov plynovodov v nerezovom potrubí IVAR.INOX GAS. Systém je vhodný pre distribúciu všetkých typov horľavých plynov, prírodných alebo kvapalných, zahrnutých v referenčnom štandarde DVGW G260. Určený je predovšetkým pre použitie v nezakrytých distribučných sústavách rozvodu plynu s vnútorným alebo vonkajším nadzemným vedením a ku kompletizácii rozvodov plynov prvej, druhej a tretej triedy podľa STN EN 437:2019.

Absolútna tesnosť lisovaných spojov je základnou požiadavkou pre maximálnu bezpečnosť, prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť plynovodov. Systém IVAR.INOX GAS, tvorený nerezovým potrubím IVAR.IVINT a širokým radom špeciálnych nerezových lisovacích fitingov IVAR.IVN GAS, je predurčený k splneniu týchto vysokých a pochopiteľných požiadaviek na tieto inštalácie. Je schopný garantovať splnenie tých najvyšších tesniacich indexov, certifikovaných podľa nemeckej technickej normy DVGW G 5614.

Jednotlivými prvkami systému IVAR.INOX GAS je potrubie a lisovacie fitingy z austenitickej chróm-nikel-molybdénovej nerezovej ocele (X2CrNiMo 17-12-2) triedy materiálu Wst. Nr. 1.4404 (AISI 316L) podľa UNI EN 10217-7:2005.

Pri potrubí IVAR.IVINT sa jedná o presnú slabostennú nerezovú rúrku dodávanú v rozmerovom rade od 15 mm do 108 mm, v hrúbke steny od 1 mm do 2 mm v závislosti od dimenzie potrubia, a v transportných dĺžkach tyčí 6 m.

Lisovacie fitingy IVAR.IVN GAS sú štandardne dodávané v rozmerovom rade od 18 mm do 54 mm, ktoré sú zaskladnené a okamžite k dispozícii. Ostatné rozmery 15 mm, 76,1 mm, 88,9 mm a 108 mm sú na vyžiadanie. Lisovacie fitingy sú plnoprietokové a vyznačujú sa malou tlakovou stratou. Prevádzková tlaková použiteľnosť je do maximálneho tlaku 5 bar s teplotným rozsahom použiteľnosti od -20 °C do +70 °C. Každý jednotlivý fiting, s vyhotoveným zvarom, je podrobený výstupnej kontrolnej skúške podľa špecifikácie DVGW G 5614. Na všetkých fitingoch IVAR.INOX GAS je laserom vyznačená špecifikácia prispôsobená požiadavkám zákazníkov s kódom pre možnosť dohľadania.

Všetky lisovacie fitingy majú na svojom tele certifikačný symbol PN5 / GT5 vytlačený žltou farbou alebo na žltom štítku, prostredníctvom ktorého sú jasne identifikovateľné a nezameniteľné za výrobky určené k inému typu aplikácií či za výrobky iných konkurenčných systémov. Tzn. že potrubie ani lisovacie fitingy systému IVAR.INOX GAS nesmú byť kombinované s inými (konkurenčnými) výrobkami tretích strán. Špeciálne lisovacie fitingy sú osadené tesniacimi O-krúžkami z materiálu HNBR žltej farby, ktoré sú kompatibilné a odolné voči pôsobeniu zemného plynu, naviac so zvýšenou odolnosťou proti starnutiu.

Pri rozmeroch 15 mm až 54 mm sú lisovacie fitingy vybavené bezpečnostným indikátorom (prúžkom) žltej farby, ktorého funkciou je vizuálna kontrola vykonaného lisovacieho úkonu. Akonáhle je úspešne vykonaný lisovací úkon, dôjde k jeho poškodeniu a odpadnutiu z tela lisovacieho fitingu.

Vlastné spojenie rúrky s lisovacím fitingom je na princípe radiálneho lisovania a geometrickej deformácie, za využitia špeciálneho lisovacieho zariadenia a čeľustí s profilom M. Použitie iných typov čeľustí, i keď by to bolo výrobcom čeľustí ako alternatíva povolené, je prísne zakázané. Pri lisovacom procese je radiálnou deformáciou stlačený tesniaci O-krúžok v prstencovej komore k vonkajšiemu povrchu rúrky, čím je zaistená hermetická tesnosť. Geometrickou deformáciou je vytvorené mechanické spojenie medzi rúrkou a lisovacím fitingom, zabraňujúce rotácii alebo vytrhnutiu rúrky z fitingu. Samozrejmosťou je pravidelný certifikovaný servis ako lisovacieho zariadenia, tak i lisovacích čeľustí a ich použitie podľa návodu výrobcu lisovacieho zariadenia.

Pri inštalácii je bezpodmienečne nutné dodržiavať „Návod na inštaláciu a použitie” vydaný výrobcom systému alebo jeho zástupcom. Inštalácia plynovodu musí byť vykonaná v súlade s platnými zákonnými normami, vyhláškami, TPP a bezpečnostnými predpismi platnými v zemi a mieste inštalácie. Navrhovanie, projektovanie, inštaláciu, skúšanie, uvádzanie do prevádzky, prevádzku, opravy a údržbu plynovodu ako systému musí vykonávať iba kvalifikovaná osoba, ktorá má patričné vzdelanie a kvalifikáciu, a je držiteľom platného osvedčenia alebo oprávnenia. Systém IVAR.INOX GAS bol certifikovaný v SZÚ Brno.

Doplňujúce informácie nájdete na https://www.ivarsk.sk/katalog/vykurovanie-ivartrio/press-gas-fitingy-c982.

 

Za IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažér

 

 

Soubory

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

Nová akcia na modulárny systém rozdeľovačov IVAR.MODUSYS, platnosť od 15.8.2022

Nová akcia na modulárny systém rozdeľovačov IVAR.MODUSYS, platnosť od 15.8.2022

Nadprietokové poistky pre bezpečnosť domových a priemyselných plynovodov

Nadprietokové poistky pre bezpečnosť domových a priemyselných plynovodov

Zmiešavacie zostavy pre teplovodné podlahové vykurovanie a švédske tepelné čerpadlá Thermia

Zmiešavacie zostavy pre teplovodné podlahové vykurovanie a švédske tepelné čerpadlá Thermia