NOVÉ KOTLOVÉ MODULY IVAR PRE PRÍPRAVU VYKUROVACEJ VODY

Na neustály vývoj trhu, zvyšujúce a meniace sa požiadavky klientov, pružne reaguje spoločnosť IVAR CS. Od tohto roku sú v ponuke nové typy kotlových modulov pre prípravu a distribúciu vykurovacej vody pod typovým označením IVAR.
NOVÉ KOTLOVÉ MODULY IVAR PRE PRÍPRAVU VYKUROVACEJ VODY

Súčasné moderné vykurovacie systémy vyžadujú zodpovedajúce technické, spoľahlivé a funkčné riešenie prípravy vykurovacej vody za prijateľnú cenu. Na neustály vývoj trhu, zvyšujúce a meniace sa požiadavky klientov, pružne reaguje spoločnosť IVAR CS. Od tohto roku sú v ponuke nové typy kotlových modulov pre prípravu a distribúciu vykurovacej vody pod typovým označením IVAR, ktoré sa dodávajú v niekoľkých technických a rozmerových vyhotoveniach.

Nové kotlové moduly IVAR sú predurčené pre prípravu a distribúciu vykurovacej vody v systémoch radiátorového, podlahového, stenového stropného vykurovania, nabíjanie zásobníkových ohrievačov TVakumulačných nádob s uzavretým okruhom vykurovacej vody, pod podmienkou dodržania všetkých prevádzkových a technických limitov.

Prehľad ponúkaných kotlových modulov IVAR a ich základné parametre

49035708-DN32-KS-125-002.jpeg IVAR-KA-125-DN25.jpeg

Kotlové moduly nezmiešavané IVAR.KA - 125IVAR.KS - 125 sú moduly určené pre distribúciu vykurovacej vody v systémoch radiátorového vykurovania, pre nabíjanie zásobníkových ohrievačov TV a akumulačných nádob. Použiteľné sú do maximálneho prevádzkového tlaku 6 bar a teploty +95 °C.

Kotlový modul nezmiešavaný IVAR.KA - 125 je dodávaný v dimenzii DN 25 s použiteľnosťou do výkonu 52,5 kW (pri ∆T = 20K) a maximálnym prietokom 2260 l/h.

Kotlový modul nezmiešavaný IVAR.KS - 125 je dodávaný v dimenzii DN 32 s použiteľnosťou do výkonu 69,7 kW (pri ∆T = 20K) a maximálnym prietokom 3000 l/h.

Kotlové moduly s 3cestným zmiešavacím ventilom ovládaným servopohonom IVAR.KTV3 - 125IVAR.KM3 - 125 sú moduly určené pre prípravu a distribúciu vykurovacej vody v systémoch radiátorového, podlahového, stenového a stropného vykurovania v kombinácii so zdrojmi s vysoko premenlivými teplotami, ako sú kotly na tuhé palivá, kombinované tepelné a výkonové systémy. Použiteľné sú do maximálneho prevádzkového tlaku 6 bar a teploty +95 °C.

Kotlový modul zmiešavaný IVAR.KTV3 - 125 je dodávaný v dimenzii DN 25 s použiteľnosťou do výkonu 37,2 kW (pri ∆T = 20K) a maximálnym prietokom 1600 l/h.

Kotlový modul zmiešavaný IVAR.KM3 - 125 je dodávaný v dimenzii DN 32 s použiteľnosťou do výkonu 55,8 kW (pri ∆T = 20K) a maximálnym prietokom 2400 l/h.

Ucelenú variabilitu systému umožňuje aj široká ponuka príslušenstva, ako sú horizontálne distribučné rozdeľovače, hydraulické oddeľovače, inštalačné konzoly, prepojovacie SADY potrubia a servopohony.

Horizontálne distribučné rozdeľovače urýchľujú, zjednodušujú a zlacňujú inštaláciu, a súčasne s ňou eliminujú chyby vznikajúce neodbornou montážou.

horizontalni-distribucni-rozdelovac.png

Horizontálne distribučné rozdeľovače umožňujú pripojenie jednotlivých kotlových modulov IVAR a prípadne hydraulického oddeľovača.

Horizontálne distribučné rozdeľovače IVAR.C70 DN 25 umožňujú pripojenie až 5 kotlových modulov IVAR.KA - 125 a IVAR.KS - 125 v dimenzii DN 25. Použiteľnosť je do výkonu 93 kW (pri ∆T = 20K) s maximálnym prietokom 4000 l/h.

Horizontálne distribučné rozdeľovače IVAR.C90 DN 32 umožňujú pripojenie až 5 kotlových modulov IVAR.KTV3 - 125 a IVAR.KM3 - 125 v dimenzii DN 32. Použiteľnosť je do výkonu 150 kW (pri ∆T = 20K) s maximálnym prietokom 6500 l/h.

Hydraulické oddeľovače zaisťujú hydraulickú stabilitu v systéme

hydraulicke-oddelovace.png

V prípadoch, keď je v systéme viac zdrojov tepla na primárnom okruhu, alebo viac vykurovacích okruhov na sekundárnom okruhu, zabezpečujú hydraulické vyrovnanie dynamických tlakov v závislosti od objemového prietoku primárneho a sekundárneho okruhu. Po inštalácii automatických odvzdušňovacích ventilov a vypúšťacích guľových uzáverov umožňujú odstránenie vzduchových bublín a odstránenie nečistôt, čím predlžujú životnosť celého systému.

 Hydraulické oddeľovače IVAR.CP70 PLUS DN 25 pre horizontálne distribučné rozdeľovače IVAR.C70 sú použiteľné do výkonu 93 kW (pri ∆T = 20K) s maximálnym prietokom 4000 l/h.

Hydraulické oddeľovače IVAR.CP90 DN 32 pre horizontálne distribučné rozdeľovače IVAR.C90 sú použiteľné do výkonu 150 kW (pri ∆T = 20K) s maximálnym prietokom 6500 l/h.

Výhradné použitie kvalitných materiálov a presné tesniace plochy zaručujú dlhú životnosť, vysokú presnosť a kompaktné rozmery. Obehové elektronické čerpadlá DAB zaručia spoľahlivú, tichú a maximálne ekonomickú prevádzku. Vizuálne atraktívny dizajn tepelnej izolácie z EPP potom spĺňa tepelnoizolačné požiadavky na systém, a to ako v prípade vykurovania, tak aj chladenia.

Výhody kotlových modulov IVAR

  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Vysoká kvalita použitých materiálov
  • Estetika pripojenia s minimálnymi nárokmi na priestorové usporiadanie
  • Priaznivá cena výrobku v AKCII

 

V prípade záujmu o technické podklady k uvedeným produktom kontaktujte obchodno-technickú kanceláriu spoločnosti IVAR SK, spol. s r.o.

 

Miroslav Kotrouš, technický manažér
Ivar CS spol. s r.o.

 

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

SYSTÉM ROZVODOV PLYNOVODOV VO VIACVRSTVOVOM POTRUBÍ ALPEX-GAS

SYSTÉM ROZVODOV PLYNOVODOV VO VIACVRSTVOVOM POTRUBÍ ALPEX-GAS

DIRTSTOP, BRIX a POLIFEMO SAMOZREJMOSŤ PRE KAŽDÝ SYSTÉM

DIRTSTOP, BRIX a POLIFEMO SAMOZREJMOSŤ PRE KAŽDÝ SYSTÉM

AKCIA IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA sk

AKCIA IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA sk