Výber a návrh tepelných čerpadiel

Základné všeobecné princípy pre výber a návrh zemných tepelných čerpadiel z hľadiska vykurovania
Výber a návrh tepelných čerpadiel

Všeobecne je známe to, že pri výbere tepelného čerpadla je nutné pozerať, okrem výkonu, aj na hodnotu vykurovacieho faktoru. Menej známe je, že vykurovací faktor sa líši pri jednom konkrétnom tepelnom čerpadle, pri zhodných teplotách média na primárnej strane a teplotách média na strane vykurovacej sústavy, pri rôznych podmienkach meraní daných normou.
Príklad: Tepelné čerpadlo Thermia Diplomat Optimum G3 13 má vykurovací faktor B0/W35 4,9 pri EN 522 a 4,4 pri EN 14511 (norma určuje presnú metodiku merania vykurovacieho faktoru). Zároveň je veľmi obtiažne porovnať výkony a relevantné vykurovacie faktory pri tepelných čerpadlách s invertorom a bez invertoru, pretože pri invertorových tepelných čerpadlách sú uvádzané parametre zvyčajne pri čiastočnom zaťažení. K tomu slúži nový parameter nazývaný Sezónny COP, Sezónny vykurovací faktor alebo jednoducho SCOP. SCOP ukazuje, ako sa správa tepelné čerpadlo počas celého roku. Je to obdoba ročného vykurovacieho faktoru SPF, ktorý pre vyhodnocovanie správania sa tepelného čerpadla v konkrétnej inštalácii už dlho používa Thermia vo svojich kalkuláciách dimenzovania tepelného čerpadla pre konkrétnú inštaláciu. SCOP sa však vzťahuje k fiktívnemu, všeobecnému bývaniu v referenčnom mieste, ako je napríklad Štrasburg pre stredné klimatické podmienky, do ktorých spadá aj Praha, resp. Česko a Slovensko.

thermia-family-heat-pumps-11-201.jpg

Na čo je potrebné dať si pozor

Pokiaľ by sme išli ďalej do základných súvislostí v oblasti vykurovania, môžeme povedať, že veľmi významne ovplyvňuje ročný vykurovací faktor konkrétny návrh primárnej strany (kolektoru/sondy) zemného tepelného čerpadla. Správne dimenzovanie a voľba optimálnej dĺžky primárneho kolektoru vzhľadom k podkladu je nutnosťou. Ďalej je nutný aj návrh nízkoteplotnej sekundárnej strany (vykurovacej sústavy). Správnym návrhom môžeme znížiť kondenzačnú teplotu pevne spätú s kondenzačným tlakom pri prevádzke tepelného čerpadla. Čím nižšie sa kondenzačný tlak dostane, tým menej bude kompresor spotrebovávať elektrické energie a budeme dosahovať vyššie ročné vykurovacie faktory. Preto je neoddeliteľnou súčasťou, správneho návrhu a projektu vykurovania objektu tepelným čerpadlom, voľba nízkoteplotnej vykurovacej sústavy, do ktorej rozhodne spadá podlahové vykurovanie (IVARTRIO) a nízkoteplotné ventilátorové konvektory (fancoily).

Fancoily

Fancoily je dobré navrhnúť na čo najnižšie vstupné teploty a pokiaľ je to možné na správny teplotný spád. Použitie ventilátorových konvektorov prináša výhodu v letných mesiacoch, a to v dobe, kedy prichádza na rad chladenie. Fancoily dokážu veľmi efektívne upravovať klímu v pobytovej zóne usmerneným prúdom vystupujúceho vzduchu. Podlahové vykurovanie, rovnako ako ventilátorové konvektory, majú ešte jednu významnú výhodu, jedná sa o vhodnú charakteristiku zmeny výkonu pri zmene teploty na prívode do vykurovacej sústavy. Toto správanie charakterizuje teplotný exponent n, ktorý v tomto prípade hovorí o použití priaznivej ekvitermnej krivky. Tým dochádza k ďalšiemu zlepšeniu ročného vykurovacieho faktoru a samotných úspor, o ktoré nám pri výbere a používaní tepelného čerpadla predovšetkým ide.

filomuro2.jpg

Programy výpočtov

Tepelné čerpadlá

Samotné dimenzovanie tepelných čerpadiel Thermia vykonávame pomocou kalkulačného programu HPC 2, ktorý je výrobcom odporúčaný a poskytuje ucelené informácie o tom, ako bude tepelné čerpadlo pracovať v konkrétnej inštalácii. V prípade záujmu o využitie tohto kalkulačného software je potrebné kontaktovať regionálneho obchodného zástupcu spoločnosti IVAR CS.

IVARTRIO

K návrhom sálavých vykurovacích sústav podlahového a stenového vykurovania v súlade s STN EN 1264 slúži prakticky orientovaný, modulárny návrhový software HT 2000.

Fancoily

Pre návrh fancoilov je možné použiť online nástroj od výrobcu Innova.

hpc2.png

ht.png

V prípade záujmu neváhajte kontaktovať obchodno technických zástupcov firmy IVAR SK.

 

Za spoločnosť IVAR CS spol. s r.o.
Ing. Jan Jokeš, technický manažér

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

Poďakovanie za spoluprácu 2022

Poďakovanie za spoluprácu 2022

Thermia Mega S-E; nový prírastok do rodiny Thermia Mega

Thermia Mega S-E; nový prírastok do rodiny Thermia Mega

Chladenie a vykurovanie zo vzduchu bez vonkajšej jednotky

Chladenie a vykurovanie zo vzduchu bez vonkajšej jednotky