ELEKTRONICKÉ DIAĽKOVÉ RIADENIE DAB SYSTÉMOV

ELEKTRONICKÉ DIAĽKOVÉ RIADENIE DAB SYSTÉMOV

DAB.DCONNECT

D.Connect Box je kompaktné elektronické zariadenie, ktoré umožňuje jednoduché pripojenie k službe D.Connect širokú škálu DAB produktov.
Všetko, čo potrebujete, je trvalé pripojenie k internetu v mieste inštalácie.
Pomocou aplikácie DAB.D.Connect APP, ktorá je k dispozícii na Apple Store alebo Google Play, alebo prihlásením na webové stránky dconnect.dabpumps.com, je možné prechádzať rôznymi pripojenými inštaláciami a kontrolovať ich jednotlivé parametre. To všetko pomocou veľmi priehľadného a funkčného užívateľského rozhrania, ktoré Vám umožní mať na dosah ruky veľa informácií. D.Connect je možné použiť vo všetkých hlavných oblastiach: od systémov pre tlakovanie až po cirkulačné systémy, taktiež systémy pre odpadové vody i filtračné systémy bazénov. Jedná sa o viackanálovú službu s vysokou pridanou hodnotou, ktorú je možné použiť s akýmkoľvek systémom, bez ohľadu na jeho povahu a veľkosť. Vďaka tomu, že je modulárny, môže D.Connect spravovať až 8 rôznych elektronických čerpadiel, veľmi jednoduchým a integrovaným spôsobom.

Požiadavky DAB DConnect aplikácie:

Inteligentný telefón alebo tablet:

 • Android 4.4.2 “KitKat”alebo vyšší
 • iOS 9 alebo vyšší
 • Prístup k internetu

Požiadavky na PC:

 • Webový prehliadač podporujúci Java skript (napr. Internet Explorer verzia 8.0 alebo vyššia, Firefox verzia 7.0 alebo vyššia, Google Chrome)
 • Pripojenie k internetu

Požiadavky siete:

 • Trvale aktívne lokálne internetové pripojenie
 • Modem / smerovač Wi-Fi a / alebo LAN; aktívna služba DHCP
 • Pokiaľ sa používa s WiFi, je v oblasti, kde je inštalovaný D.Connect Box, požadovaná dobrá kvalita a výkon Wi-Fi signálu

Pokiaľ dochádza k výpadku WiFi signálu, odporúčame použiť Wi-Fi zosilňovač.

Služba DConnect cloud pre vzdialený prístup je spoplatnená. 

Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
60172819 DAB.DCONNECT DCONNECT BOX webserver 1 ks 531,59 EUR
60196424 DAB.DCONNECT DCONNECT BOX 2 *AD* 1 ks 244,00 EUR
60188145 DAB.DCONNECT DCONNECT kábel pre modbus - 15m 1 ks 65,93 EUR
60188144 DAB.DCONNECT DCONNECT kábel pre modbus - 100m 1 ks 309,07 EUR
60188147 DAB.DCONNECT DCONNECT kábel pre MCE + svorka - 2m 1 ks 40,18 EUR
60188150 DAB.DCONNECT DCONNECT kábel pre ADAC - 2m 1 ks 34,00 EUR
60188148 DAB.DCONNECT DCONNECT kábel pre AD PLUS + svorka - 5m 1 ks 37,09 EUR
60189926 DAB.DCONNECT DCONNECT kábel špeciálny pre sériu 2 + svorka 1 ks 25,76 EUR
60188149 DAB.DCONNECT DCONNECT SADA USB kábla + svorka - 2m 1 ks 43,27 EUR
60188146 DAB.DCONNECT DCONNECT kábel ethernetový (LAN) - 2m 1 ks 29,88 EUR
60198693 DAB.DCONNECT DCONNECT KIT MCE modbus 1 ks 270,95 EUR
60198905 DAB.DCONNECT DCONNECT BOX KIT adaptér mini UPS 1 ks 176,17 EUR
60198153 DAB.DCONNECT DCONNECT BOX panel - IP 65 1 ks 644,92 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Obchodno - technickí zástupcovia

Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca
Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

E.SYBOX

 • E.SYBOX – prezentačné video

 • E.SYBOX MINI – inštalácia na stenu

 • E.SYBOX – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX MINI – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX – spot

 • E.SYBOX MINI – konfigurácia

 • E.SYBOX – konfigurácia

 • E.SYBOX MINI – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX – vertikálna inštalácia

EVOPLUS

 • EVOPLUS SMALL

GENIX

 • GENIX – prezentačné video

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanie















Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.

Články

Najvyspelejšia technológia čerpania vody od DAB PUMPS

Najvyspelejšia technológia čerpania vody od DAB PUMPS