ELEKTRONICKÉ OBEHOVÉ ČERPADLÁ PRE VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ OBEHOVÉ ČERPADLÁ PRE VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

DAB.EVOPLUS
EVOPLUS elektronické obehové čerpadlá pre obytné a komerčné budovy. Čerpadlo má
synchrónny motor s permanentnými magnetmi riadený kmitočtovým meničom. Vďaka týmto
vlastnostiam je rad elektronických čerpadiel EVOPLUS v súlade s Európskou smernicou
2009/125/ES Erp (predtým EuP) a spĺňa taktiež index energetickej účinnosti (EEI≤ 0,23).
Elektronický systém obehového čerpadla monitoruje všetky zmeny hydraulických
parametrov vykurovacieho systému a automaticky týmto zmenám prispôsobuje
výkon čerpadla tak, aby bola zachovaná plná funkčnosť vykurovacieho systému pri
minimálnych energetických nárokoch na dopravu vykurovacieho média.
 
Stupeň krytia: IP44
Trieda izolácie: F
Napätie: 1x230V 50/60 Hz
V súlade s Európskymi normami: EN 61800-3 - EN 60335-1 i EN 60335-2-51
Prevádzkový rozsah: od 2 do 75,6 m3/h s výtlakom až do 18 m
Rozsah teploty kvapaliny: od -10 °C do +110 °C
Čerpaná kvapalina: čistá bez pevných látok a minerálnych olejov, bez viskozity, chemicky neutrálna, vlastnosťami blízka vode (max. obsah glykolu 30%)
Maximálny pracovný tlak: 16 bar (1600 kPa)
Pripojenie: DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, PN 6/PN 10/PN 16 (4 otvory), DN 80 a DN 100, PN 6 (4 otvory) použiteľné s prírubou a 4 otvory PN 10. Zvláštne vyhotovenie na vyžiadanie: DN 80, DN 100 PN 10/PN 16 (8 otvorov)
Inštalácia: s horizontálnou polohou hriadeľa motoru
Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
60150962 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 120/220.32 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 209,15 EUR
60150963 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 40/220.40 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 153,58 EUR
60150964 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 60/220.40 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 196,39 EUR
60150965 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 80/220.40 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 236,93 EUR
60150966 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 100/220.40 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 318,80 EUR
60150967 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 120/250.40 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 418,68 EUR
60150968 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 150/250.40 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 758,90 EUR
60150969 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 180/250.40 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 2 034,53 EUR
60150970 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 40/240.50 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 291,75 EUR
60150971 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 60/240.50 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 513,31 EUR
60150972 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 80/240.50 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 637,24 EUR
60150973 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 100/280.50 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 758,90 EUR
60150974 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 120/280.50 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 896,34 EUR
60150975 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 150/280.50 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 2 089,35 EUR
60150976 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 180/280.50 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 2 281,62 EUR
60150977 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 40/340.65 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 623,70 EUR
60150978 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 60/340.65 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 869,29 EUR
60150979 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 80/340.65 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 993,97 EUR
60150980 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 100/340.65 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 2 089,35 EUR
60150981 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 120/340.65 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 2 281,62 EUR
60150986 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 150/340.65 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 2 585,02 EUR
60150987 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 40/360.80 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 1 952,66 EUR
60150988 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 60/360.80 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 2 117,13 EUR
60150989 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 80/360.80 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 2 281,62 EUR
60150990 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 100/360.80 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 2 527,95 EUR
60150991 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 120/360.80 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 2 805,83 EUR
60150992 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 40/450.100 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 2 281,62 EUR
60150993 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 60/450.100 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 2 475,38 EUR
60150994 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 80/450.100 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 2 695,42 EUR
60150995 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 100/450.100 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 2 968,05 EUR
60150999 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 120/450.100 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové 1 ks 3 326,28 EUR
60153017 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 40/360.80 M220-240/50-60 PN16 elektronické obehové čerpadlo - prírubové 1 ks 1 952,66 EUR
60153018 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 60/360.80 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - prírubové 1 ks 2 117,13 EUR
60153019 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 80/360.80 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - prírubové 1 ks 2 281,62 EUR
60153020 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 100/360.80 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - prírubové 1 ks 2 527,95 EUR
60153021 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 120/360.80 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - prírubové 1 ks 2 805,83 EUR
60153022 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 40/450.100 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - prírubové 1 ks 2 281,62 EUR
60153023 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 60/450.100 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - prírubové 1 ks 2 475,38 EUR
60153024 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 80/450.100 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - prírubové 1 ks 2 695,42 EUR
60153025 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 100/450.100 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - prírubové 1 ks 2 968,05 EUR
60153026 DAB.EVOPLUS EVOPLUS B 120/450.100 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - prírubové 1 ks 3 326,28 EUR
60151000 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 120/220.32 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 2 178,72 EUR
60151001 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 40/220.40 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 2 121,65 EUR
60151002 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 60/220.40 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 2 163,71 EUR
60151003 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 80/220.40 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 2 197,50 EUR
60151004 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 100/220.40 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 2 348,45 EUR
60151005 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 120/250.40 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 2 609,05 EUR
60151006 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 150/250.40 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 3 167,81 EUR
60151007 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 180/250.40 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 3 634,21 EUR
60151008 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 40/240.50 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 2 323,68 EUR
60151009 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 60/240.50 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 2 720,22 EUR
60151010 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 80/240.50 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 2 972,55 EUR
60151011 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 100/280.50 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 3 167,81 EUR
60151012 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 120/280.50 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 3 415,64 EUR
60151013 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 150/280.50 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 3 924,85 EUR
60151014 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 180/280.50 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 4 548,20 EUR
60151015 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 40/340.65 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 2 946,27 EUR
60151016 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 60/340.65 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 3 365,34 EUR
60151017 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 80/340.65 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 3 616,17 EUR
60151018 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 100/340.65 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 3 842,23 EUR
60151019 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 120/340.65 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 4 163,67 EUR
60151020 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 150/340.65 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 4 790,01 EUR
60151021 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 40/360.80 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 3 623,69 EUR
60151022 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 60/360.80 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 3 921,08 EUR
60151023 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 80/360.80 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 4 218,49 EUR
60151024 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 100/360.80 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 4 660,09 EUR
60151025 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 120/360.80 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 5 129,48 EUR
60151026 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 40/450.100 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 4 189,19 EUR
60151027 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 60/450.100 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 4 521,90 EUR
60151028 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 80/450.100 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 4 904,93 EUR
60151029 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 100/450.100 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 5 399,85 EUR
60151030 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 120/450.100 M Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 6 072,02 EUR
60153028 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 40/360.80 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 3 623,69 EUR
60153029 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 60/360.80 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 3 921,08 EUR
60153030 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 80/360.80 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 4 218,49 EUR
60153031 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 100/360.80 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 4 660,09 EUR
60153032 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 120/360.80 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 5 129,48 EUR
60153033 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 40/450.100 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 4 189,19 EUR
60153034 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 60/450.100 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 4 521,90 EUR
60153035 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 80/450.100 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 4 904,93 EUR
60153036 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 100/450.100 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 5 399,85 EUR
60153037 DAB.EVOPLUS EVOPLUS D 120/450.100 M220-240/50-60 PN16 Elektronické obehové čerpadlo - zdvojené prírubové 1 ks 6 072,02 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Obchodno - technickí zástupcovia

Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca
Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

E.SYBOX

 • E.SYBOX MINI – konfigurácia

 • E.SYBOX – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX MINI – vertikálna inštalácia

 • E.SYBOX – prezentačné video

 • E.SYBOX – konfigurácia

 • E.SYBOX MINI – horizontálna inštalácia

 • E.SYBOX – spot

 • E.SYBOX MINI – inštalácia na stenu

 • E.SYBOX – vertikálna inštalácia

EVOPLUS

 • EVOPLUS SMALL

EVOSTA

 • EVOSTA 2 a 3

GENIX

 • GENIX – prezentačné video

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanie















Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.

Články

Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOTRON a DAB.EVOPLUS

Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOTRON a DAB.EVOPLUS