Predĺžená záruka Thermia

Podmienky na poskytnutí predĺženej záruky:

  • Predĺžená záruka sa poskytuje s dĺžkou trvania 5 rokov od dátumu inštalácie tepelného čerpadla.
  • Pre poskytnutie záruky je nevyhnutné sa registrovať na https://www.ivarsk.sk/servis-a-podpora/predluzena-zaruka-thermia/.
  • Pre dodržanie záruky zo strany dodávateľa je nevyhnutné podrobiť tepelné čerpadlo každých kalendárnych 12 mesiacov pravidelnej servisnej prehliadke. Cena za servisnú prehliadku je 150 EUR bez DPH + cestovné náklady.
  • Pravidelnú servisnú prehliadku si záujemca objednáva cez webový formulár na https://www.ivarsk.sk/servis-a-podpora/zarucny-servis/zarucni-servis/.
  • Predĺžená záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nevhodným používaním tepelného čerpadla či nedodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu tepelného čerpadla.
  • V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok nárok na predĺženú záruku zaniká v okamihu porušenia týchto podmienok.