ALPEX – maximálna kvalita v inštaláciách

Už od 90. rokov je jedným z najpoužívanejších typov potrubných rozvodov ALPEX. Tieto viacvrstvové potrubia dodávané našou spoločnosťou splňujú vysoké nároky a tým patria medzi najkvalitnejšie
ALPEX – maximálna kvalita v inštaláciách

Doba, kedy jediným možným materiálom na inštaláciu systémov vykurovania a sanitárnych rozvodov bola oceľ, či už čierna alebo pozinkovaná, patrí dávnej minulosti. Novými alternatívnymi materiálmi, ktoré významne rozšírili ponuku v oblasti rozvodov, boli rôzne druhy plastov, meď, a predovšetkým kompozitné viacvrstvové potrubie ALPEX. Tento druh nového a v tom čase konštrukčne prevratného potrubia sa začal využívať v 90. rokoch a v priebehu času sa stal jedným z najpoužívanejších typov potrubných rozvodov.

V poslednom čase vzrastá, predovšetkým zo strany súkromných investorov, záujem o kvalitné rozvody teplovodného podlahového vykurovania, rozvody k vykurovacím telesám a sanitárne rozvody s vysokými nárokmi na materiálovú kvalitu, prevádzkové parametre a s nimi súvisiacu dlhú životnosť. Kompozitné viacvrstvové potrubie dodávané spoločnosťou IVAR CS pod ochrannou známkou ALPEX tieto vysoké nároky spĺňa.

Čo je kompozitné viacvrstvové potrubie ALPEX?

Kvalita kombinovaná s technologickou flexibilitou a vyspelosťou je skrytá za úspechom najkvalitnejšieho plastového potrubia dodávaného spoločnosťou IVAR CS. Viacvrstvové potrubie ALPEX je tvorené tromi vrstvami materiálu, vnútornou a vonkajšou vrstvou z polyetylénu a prostrednou tvarovo stálou vrstvou laserom zvareného hliníka. Spôsob spojenia hliníkovej vrstvy má významný vplyv na vyššiu pevnosť v ťahu, pevnosť v tlaku a zabezpečuje rovnakú vrstvu hliníka po celom obvode viacvrstvovej rúrky. Vzájomne sú tieto tri vrstvy spojené špeciálnym adhéznym materiálom. Konštrukcia viacvrstvového potrubia ALPEX spĺňa najvyššie nároky na prevádzkové a funkčné podmienky s očakávanou extrémne dlhou životnosťou. Viacvrstvové potrubie ALPEX si ako jediné z plastov udržuje lineárny priebeh pevnostnej izotermy takmer bez poklesu pevnosti po dobu 50 rokov.

alpex.jpeg

Aké typy viacvrstvového potrubia sú v ponuke spoločnosti IVAR CS?

V ponuke spoločnosti IVAR CS sú dva základné typy viacvrstvového potrubia v závislosti od materiálového prevedenia. Viacvrstvové potrubie IVAR.ALPEX-DUO XS je tvorené vonkajšou vrstvou vysokohustotného polyetylénu PE-HD, vrstvou hliníka a vnútornou vrstvou zosieťovaného polyetylénu (PE-HD / AL / PE-X). Druhý typ viacvrstvového potrubia IVAR.TURATEC je tvorený vonkajšou vrstvou polyetylénu, vnútornou vrstvou hliníka a vnútornou vrstvou polyetylénu (PE-RT / AL / PE-RT). Hrúbka hliníkovej vrstvy je vedľa materiálu plastu jedným z dôležitých faktorov určujúcich kvalitu rúrky. Jej hrúbka je v závislosti od rozmeru viacvrstvového potrubia od 0,2 do 1,35 mm.

Sú technické parametre potrubia dostačujúce?

Podľa zvoleného typu potrubia je maximálna teplotná použiteľnosť pri potrubí IVAR.ALPEX-DUO XS do +95 °C a pri potrubí IVAR.TURATEC do +70 °C. Maximálny prevádzkový tlak je pri oboch typoch viacvrstvového potrubia ALPEX rovnaký, a to 10 bar. Jednou z významných prevádzkových výhod je výrazne menšia lineárna (dĺžková) rozťažnosť, ktorá je pozitívne ovplyvnená hliníkovou vrstvou v skladbe potrubia. Hrúbka hliníkovej vrstvy má vplyv na ďalší významný parameter uľahčujúci inštaláciu, a to na tvarovú stálosť v ohybe. Viacvrstvové potrubie si zachováva tvar ohybu, ktorý môže byť vytvorený ručne alebo ohýbacím nástrojom, to však pri zachovaní jeho minimálneho polomeru daného rozmerom potrubia. Ďalšími nespornými výhodami je 100% tesnosť proti difúzii kyslíka do systému ako reakčného plynu, vysoká odolnosť proti korózii, nižšia pravdepodobnosť v usadzovaní minerálnych usadenín a vysoká chemická odolnosť.

V akých rozmeroch sa viacvrstvové potrubie ALPEX dodáva?

Viacvrstvové potrubie

ALPEX je možné objednať v rozmeroch 16×2, 18×2, 20×2, 26×3, 32×3, 42×3,5, 50×4, 63×4,5 a 75×5 mm, a to v prevedení v návine alebo v tyči. Prevedenie v návine je možné iba pri rozmeroch viacvrstvového potrubia od 16×2 mm do 32×3 mm. Prevedenie v dĺžke tyčí 5 m je potom možné objednať podľa typu viacvrstvového potrubia od 16×2 mm do 75×5 mm.

Akým spôsobom je možné spájanie viacvrstvového potrubia ALPEX?

Technológia spájania viacvrstvového potrubia ALPEX lisovaním je jedným z veľmi dôležitých faktorov na zabezpečenie dokonalej tesnosti systému, a s ňou súvisiacej aj dlhodobej životnosti. Ide o technológiu, ktorá v súčasnej dobe všeobecne zaujala 80% podiel na trhu v oblasti spájania. Pre inštalácie systémov by mali byť rozhodne používané ucelené systémy, tzn. viacvrstvové potrubie a lisovacie fitingy od jedného dodávateľa, pretože iba tak je možné garantovať vysoké parametre systémov. V ponuke spoločnosti IVAR CS je široká ponuka lisovacích fitingov z mosadze pod typovým označením IVAR.PT alebo plastových IVAR.PPSU z materiálu Polyfenylsulfón (PPSU). Technológia spájania potrubia lisovaním je použiteľná ako pre spoje prístupné, tak aj pre spoje neprístupné v podlahách a pod omietkou stien, pretože sa jedná o spoje nerozoberateľné. Pre garanciu 100% kvality a bezpečnosti lisovaného spoja je nutné dbať na dodržiavanie technológie lisovania a rešpektovať výrobcom povolené typy lisovacích čeľustí uvedené v technickom manuáli IVARTRIO, o který si můřeze žádat zde.

V prípade ďalších otázok Vám je k dispozícii obchodno-technická kancelária spoločnosti IVAR SK. Uvedené výrobky sú dostupné v sieti našich zmluvných veľkoobchodných partnerov.

 

Za IVAR CS spol. s r.o.

Miroslav Kotrouš
technický manažér

 

Zdroje obrázkov: © FRÄNKISCHE

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

Vyjadrenie k novému vyhotoveniu regulačných šróbení

Vyjadrenie k novému vyhotoveniu regulačných šróbení

ZADARMO nová verzia návrhového softvéru HT2000 V 9.2

ZADARMO nová verzia návrhového softvéru HT2000 V 9.2

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY