Dezinfekcia pitnej vody

Spoľahlivé odstránenie bakteriologickej záťaže je najčastejšie vykonávané pomocou dávkovania vhodného dezinfekčného prostriedku na báze prietoku.
Dezinfekcia pitnej vody

Dezinfekciu vody vykonávame za účelom zaistenia mikrobiologickej nezávadnosti. Používame metódy chemické (chlórnan sodný, chlórdioxid, ozón atď.) alebo fyzikálne (UV žiarenie). Zaistíme tak dezinfekciu vody pitnej i procesnej, pre priemysel, menšie aj väčšie prevádzky.

Prostriedky na odstránenie baktérií

Spoľahlivé odstránenie bakteriologickej záťaže je najčastejšie vykonávané pomocou dávkovania vhodného dezinfekčného prostriedku na báze prietoku. Výhodou chemickej dezinfekcie je jej merateľnosť a využitie pre rozsiahlejšie systémy, vďaka postupnému rozkladu účinných látok. Pri dodržaní postupu použitia sú baktérie spoľahlivo zlikvidované a nie je nijako negatívne ovplyvnená kvalita vody (zdravotná závadnosť, zápach, chuť atď.) Výhodou tiež je, že funkcia dávkovania je riadená prietokom vody a dezinfekčný prostriedok je vodou unášaný aj cez rozvody, takže likviduje aj baktérie v nich usadené. Vďaka tomuto riešeniu sú používané impulzné vodomery typového radu GEL.IVLI spolu s dávkovacími čerpadlami radu GEL.DOSAMATIC. Dávkovacie čerpadlá predstavujú plne ucelený systém, súčasťou balenia je sací ventil s blokáciou nízkej hladiny, vstrekovacia tryska so spätnou klapkou vrátane všetkých spojok a prepojovacích hadičiek. Pri použití dávkovacích čerpadiel zo sortimentu IVAR CS je kladený dôraz na odolnosť materiálu. Preto sú funkčné prvky dávkovacích čerpadiel vyrobené z PVDF materiálov, čo zaisťuje ich patričnú chemickú a mechanickú odolnosť.

GEL.DOSAMATIC-PC-BIG-IVLI.jpeg

Dezinfekcia vody chlórom

Tradičnou a najpoužívanejšou dezinfekciou pitnej vody je chlór, a to už od roku 1908, kedy sa začal v Spojených štátoch Amerických prvýkrát používať na dezinfekciu vody v podobe tzv. chlórového vápna. Odtiaľ sa postupne rozšírilo jeho používanie v plynnej a kvapalnej forme do celého sveta. Chlór je vysoko účinný dezinfekčný prostriedok, spoľahlivo eliminuje baktérie, vírusy, organizmy aj ich odolnejšie spóry. Je pozoruhodné, že za viac ako 100 rokov pôsobenia chlóru, nevznikla na tento dezinfekčný prostriedok žiadna baktériová rezistencia. Pre pitnú vodu sa používa kontinuálne dávkovanie s dávkou max. 0,3 mg/l voľného chlóru, čo je dané vyhl. č. 91/2023 Z.z. o pitnej vode. V akútnych prípadoch je možné použiť šokovú dezinfekciu s dávkou cca 4 mg/l počas niekoľko málo hodín. Spravidla je však plne dostačujúca len minimálna koncentrácia voľného chlóru v upravenej vode (napr. 0,15 mg/l).

UV lampa

Ďalším, masívne sa rozširujúcim spôsobom eliminácie bakteriálnej záťaže, je fyzikálna úprava používaním sterilizačných UV lámp. ​Princípom funkcie UV sterilizátorov je fotochemická reakcia s DNA a RNA mikroorganizmami, čím je v podstate zabránené ich ďalšiemu množeniu a stávajú sa patogénnymi. Účinnosť použitím UV lampy však klesá v prípade zvýšeného zákalu a farby vody. S tým súvisí obsah zlúčenín železa a mangánu v upravovanej vode, ktorý zanáša kremennú kyvetu UV výbojky a výrazne tak znižuje dávku UV žiarenia. Pri aplikácii UV sterilizátora je tak nevyhnutné zaradiť filtre mechanických nečistôt ideálne do porozity až 5 µm, prípadne filtráciu železa a mangánu, ak to vyžaduje situácia. Ďalším úskalím je, že každý z druhov baktérií, vírusov a mikroorganizmov potrebuje na zaručenú elimináciu určité vlnové dĺžky UV žiarenia. Všeobecne je možné rozdeliť UV lampy na monochromatické nízkotlakové s vlnovou dĺžkou emisie 253,7 nm (UV-C) a polychromatické stredotlakové UV lampy s vlnovou dĺžkou 185 až 400 nm (UV-C/UV-B/UV-A). Pri stredotlakových lampách je vyžadovaná menšia expozícia, ale zariadenia sú energeticky náročnejšie na prevádzku. Pôsobenie UV-C žiarenia monochromatických nízkotlakových sterilizátorov vyžaduje dávku aspoň 400 J/m2. V prípade, že bude dodržaný prietok uvádzaný v technickom liste danej UV lampy, je zaistená tiež minimálna dávka UV žiarenia pre dosiahnutie požadovaného germicídneho účinku. UV lampy sú energeticky náročnejšie na prevádzku a je nutné meniť v pravidelných intervaloch UV výbojku, min. však 1x za 8000-9000 hodín alebo 1 rok.

Záverom

Obe metódy riešenia mikrobiologickej záťaže majú svoje opodstatnenie. Každá technológia má svoje výhody, nevýhody, a tiež svojich zástancov a odporcov. Odborné články upozorňujú predovšetkým na dopady prílišnej chlorácie vysokými dávkami chlóru. V prípade, keď sa jedná o zložitejší systém rozvodov pitnej vody, jej akumuláciu a výskyt viacerých druhov baktérií je vhodnejšie použiť práve dávkovanie dezinfekčného prípravku. Pokiaľ sa jedná o dezinfekciu malých sanitárnych rozvodov, alebo preventívne zabezpečenie bakteriálnej záťaže, je naopak vhodné použiť UV sterilizátor.

 

Radek Potůček
technický manažér IVAR CS spol. s r.o.

Související produkty

  • GEL.DOSAMATIC PPI
  • GEL.DOSAMATIC PPI BIG
  • GEL.DOSAMATIC PPI X5M
  • GEL.PRISLUSENSTVI
  • IVAR.UV LIGHT KIT

Súvisiace kategórie

Související články

Nová verzia PROTECH CD 712

Nová verzia PROTECH CD 712

AKCIA IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA sk od 2. 4. 2024

AKCIA IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA sk od 2. 4. 2024

IVAR CS ako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

IVAR CS ako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023