FILTRÁCIA MECHANICKÝCH NEČISTÔT

Filtrácia mechanických nečistôt vstupnej vody znižuje riziko poškodenia inštalovaných výtokových, uzatváracích, regulačných aj špecializovaných armatúr.
FILTRÁCIA MECHANICKÝCH NEČISTÔT

O čo vlastne ide?

Mechanické nečistoty vo vode bežne obsiahujú drobné čiastočky hrdze, rôzny kal, jemný piesok, uvoľnené kúsky usadenín atď. Tieto častice mávajú rôznu veľkosť od niekoľkých mikrometrov (1 µm = 0,001 mm) až po niekoľko desatín milimetra. Práve ony bývajú príčinou mnohých porúch uzatváracích armatúr alebo zariadení spojených s vodovodnými rozvodmi. Problém so zvýšeným výskytom takéhoto znečistenia je možné ľahko vyriešiť inštaláciou filtra na prívode vody do objektu.

Filtrácia mechanických nečistôt vo vstupnej vode je veľmi dôležitým prvkom na hlavných vstupoch vodárenských rozvodov do všetkých druhov objektov. Filtrácia mechanických nečistôt vstupnej vody znižuje riziko poškodenia inštalovaných výtokových, uzatváracích, regulačných aj špecializovaných armatúr. Všeobecne sa preto odporúča použiť filtráciu mechanických nečistôt vstupnej vody pred všetky dôležité časti alebo funkčné skupiny vodárenských rozvodov.

Väčšina typov filtrov mechanických nečistôt vstupnej vody pracuje na princípe filtračnej vložky umiestnenej v nádobke filtra, ktorá je napojená do prúdu pritekajúcej vody a zachytáva mechanické nečistoty väčšie, ako je pórovitosť (vyjadruje sa v jednotkách µm) použitej filtračnej vložky. Pokiaľ sa neuvádza inak, sú najbežnejšie filtre určené pre „studenú vodu“ t. j. pre teploty vody v rozmedzí +5 °C až max. +40 °C.

Aké používame filtračné vložky

Korpusy filtrov mechanických nečistôt sú najbežnejšie osadené umývateľnými filtračnými vložkami, ktoré sa vyrábajú z polypropylénu, ktorých povrch je tvorený klasickou sieťovinou alebo v poslednej dobe stále populárnejšou verziou, kde sú vlákna za tepla „zasieťované“ do požadovanej pórovitosti. Pri vložkách z nehrdzavejúcej ocele je skelet opletený drôtikmi z nehrdzavejúcej ocele alebo sú otvory vypálené laserom do hladkého plechu. Veľkosti ôk sa pohybujú od 80 do 100 µm.

Jednorazové štandardné filtračné vložky sú zvyčajne navinuté z bavlnených vlákien pre zachytávanie nečistôt veľkosti od 1 do 80 µm. Tieto filtračné vložky z organických materiálov sa však neodporúčajú pre pitnú vodu, pretože pri zanedbaní pravidelnej výmeny, sa môžu stať zdrojom veľmi nepríjemných mikrobiologických kontaminácií.

V niektorých prípadoch napr. pri väčších ohrievačoch teplej vody je treba filtrovať aj teplejšiu vodu. Na tento účel sú určené celokovové filtre s filtračnými vložkami z nehrdzavejúcej ocele, vybavené jedným alebo dvoma manometrami na sledovanie zanášania filtračnej vložky. Voda, ktorú používame pre vodovody, nech sa berie z akýchkoľvek zdrojov, obsahuje vždy určité množstvo mechanických častíc, ktorých zachytávanie sa rieši štandardnými filtrami, ale aj rozpustených látok, ktoré je možné odstraňovať špecializovanými stĺpcovými filtrami.

Rozdelenie filtrov mechanických nečistôt

Filtre mechanických nečistôt je možné rozdeliť na niekoľko kategórií. Jednak podľa prietoku vody a pripojovacej dimenzie, ďalej potom podľa konštrukcie na štandardné filtre dvojdielne (nádobka filtra sa skrutkuje priamo do hlavy filtra), trojdielne (nádobka je fixovaná do hlavy filtra masívnou prevlečnou maticou) a filtre s mechanizmom cyklónového odkalovania. Detailnejšie je možné voliť cyklónové filtre s možnosťou pripojenia aj na vertikálne potrubie.

Filtre 5“ – GEL.DEPURA 550 PP

Jedná sa o klasické, trojdielne filtre mechanických nečistôt s priamym napojením v dimenzii od ½“ do 1“, s možnosťou použitia filtračných vložiek s dĺžkou 5“ (= 127 mm). Stavebná dĺžka je 130 mm, celková výška potom 220 mm. Podľa použitej filtračnej vložky je teoretický prietok od 2,25 až do max. 3,75 m3/hod. V ponuke máme buď 5“ filtre bez filtračných vložiek (k dispozícii sú z vinutého vlákna, PP a nehrdzavejúcej ocele) alebo  5“ filtre s už osadenými filtračnými vložkami z PP alebo nehrdzavejúcej ocele.

Filtre 10“ – GEL.DEPURA 1000 PP

Aj v tomto prípade sa jedná o klasické, trojdielne filtre mechanických nečistôt s priamym napojením v dimenzii od ¾“ do 1“, s možnosťou použitia filtračných vložiek s dĺžkou 10“ (= 254 mm). Stavebná dĺžka filtra je taktiež 130 mm, ale celková výška je zvýšená na 330 mm. Podľa použitej filtračnej vložky je teoretický prietok od 2,25 až do max. 3,75 m3/hod., ale filtračné vložky majú dvojnásobnú filtračnú plochu oproti predchádzajúcemu typu. V ponuke máme buď 10“ filtre bez filtračných vložiek (k dispozícii sú z vinutého vlákna, PP a nehrdzavejúcej ocele) alebo 10“ filtre s už osadenými filtračnými vložkami z PP alebo nehrdzavejúcej ocele.

Filtre 10“ – GEL.DEPURA 1000/3000 a OT/OTR

Typový rad trojdielnych filtrov GEL.DEPURA 1000/3000 v materiálovom zložení OT/OTR sa dodáva v dimenziách 1“, 1½“ a 2“ a od predchádzajúceho radu filtrov sa líši použitím mosadznej hlavy so štandardnou nádobkou (verzia OT) alebo použitím mosadznej hlavy s nádobkou z materiálu Trogamid (verzia OTR so zvýšenou tlakovou odolnosťou a pre teplotu vody až do 85 ° C). Filtračné vložky pre tieto filtre majú dĺžku 10“ (= 254 mm), ale možno použiť iba filtračné vložky s označením 10“/3000). Stavebná dĺžka filtra je 130 mm, celková výška 360 mm. Vo verziách GEL DEPURA 3000 je výrobcom deklarovaný prietok 10,5 m3/hod pre dimenziu 1½“ a 11,5 m3/hod pre dimenziu 2“.

Cyklónové odkalovacie filtre 10“ – GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP a 3000 OT

Typový rad trojdielnych odkalovacích filtrov GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP má plastovú hlavu filtra a dodáva sa v dimenziách ½“, ¾“ a 1“; konštrukčne obdobné filtre GEL.DEPURA CYCLON 3000 OT však majú mosadznú hlavu a sú dostupné v dimenziách 1½“ a 2“. Oba tieto rady majú pripojenie v osovej rovine a môžu byť použité iba pre horizontálne potrubie. Na spodnej strane sú vybavené odkalovacím kohútikom pre špirálový/cyklónový oplach filtračnej vložky (vývod z filtra je nutné napojiť na kanalizačný odpad). Filtre sú už z výroby osadené 10“ filtračnými vložkami z hladkého plechu z nehrdzavejúcej ocele s pórovitosťou 90 µm (typ GEL. 90 µm NEREZ FLAT - pre filtre GEL.DEPURA CYCLON 3000 OT možno použiť iba filtračné vložky s označením 10“/3000). Stavebná dĺžka filtra GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP je 130 mm a celková výška 430 mm, pri filtri GEL.DEPURA CYCLON 3000 OT je to 160 mm a celková výška 420 mm. Vo verziách GEL DEPURA CYCLON 1000 PP je výrobcom deklarovaný prietok 2,0 až 3,5 m3/hod podľa dimenzie, GEL DEPURA CYCLON 3000 OT v dimenzii 1½“ má prietok 11,0 m3/hod a pre dimenziu 2“ prietok 11,0 m3/hod.

Najnovšie cyklónové odkalovacie filtre 10“ – GEL.DEPURA CYCLON 1000 SI a 3000 SI

Typový rad trojdielnych odkalovacích filtrov GEL.DEPURA CYCLON 1000/3000 SI majú plastovú hlavu filtra a verzie 1000 SI sa dodávajú v dimenziách 1“ a 1¼“, verzie 3000 SI v dimenziách 1½“ a 2“. Oba tieto rady majú otočné pripojenie na zadnej časti a môžu byť použité ako pre horizontálne tak aj pre vertikálne potrubie. Na spodnej strane sú rovnako vybavené odkalovacím kohútikom pre špirálový/cyklónový oplach filtračnej vložky (vývod z filtra je nutné napojiť na kanalizačný odpad). Filtre sú už z výroby osadené 10“ filtračnými vložkami z hladkého plechu z nehrdzavejúcej ocele s pórovitosťou 90 µm (typ GEL. 90 µm NEREZ FLAT - pre filtre GEL.DEPURA CYCLON 3000 OT je možné použiť iba filtračné vložky s označením 10“/3000). Stavebná dĺžka filtra GEL.DEPURA CYCLON 1000 SI pri dimenzii 1" je 180 mm a celková výška 490 mm, pri dimenzii 1¼" je to 230 mm a 490 mm., pri dimenzii 2" je to 190 mm a výška na 490 mm. Vo verziách GEL DEPURA CYCLON 1000 SI je výrobcom deklarovaný prietok 3,5 m3/hod, GEL DEPURA CYCLON 3000 SI má prietok 8,0 m3/hod.

Výrobcom uvádzané prietoky pri jednotlivých filtroch sú merané na „čistých“ filtračných vložkách s tlakovou stratou Δp = 0,2 bar. V prevádzke je nutné počítať so zanášaním vložiek a zvyšujúcou sa tlakovou stratou v závislosti od typu a množstva mechanických nečistôt. Aby nedošlo k deštrukcii filtračných vložiek, tak pred a za každým filtrom mechanických nečistôt, výrobca predpisuje nainštalovať manometre, na ktorých je v prevádzke možné odčítať rozdiel tlakov pri zanášaní filtračnej vložky a v prípade, že tento diferenčný tlak bude väčší ako cca 0,5 - 0 ,7 bar, je potrebné bezodkladne vykonať vyčistenie alebo výmenu filtračnej vložky. Pre ľahké vykonávanie tejto údržby je v ponuke montážny kľúč. Na vybratie a vyčistenie filtračnej vložky sa použijú guľové uzávery pred a za filtrom a na odtlakovanie odvzdušňovací ventil na hlave filtra. V prípade nutnosti sa pustí voda do objektu bezpečnostným by-passom (viď schéma nižšie).

Schéma zapojenia filtrov do obtoku s manometrami (pre kontrolu zanesenia filtra a ľahké čistenie):

instalace-sk.jpeg

Získajte viac informácií

Ak sa chcete dozvedieť viac o zariadeniach na zmäkčovanie vody, navštívte priamo naše internetové stránky, alebo sa s otázkami obráťte na obchodno-technickú kanceláriu, príp. obchodného zástupcu vo vašej oblasti z kontaktov na odkaze obchodno-technická kancelária spoločnosti IVAR SK.

Za spoločnosť IVAR CS spol. s r.o
Ing. Vladimír Zumr

Související produkty