Inštalácia plynovodov v zemi, podlahe a stenách v systéme ALPEX-GAS

1. 10. 2019 to bude presne 10 rokov, od kedy sa nám po dlhoročnom úsilí podarilo presadiť nové progresívne riešenie rozvodu plynu v budovách s pracovným pretlakom do 5,0 bar s využitím viacvrstvového potrubia ALPEX-GAS. To, čo bolo v období certifikácie…
Inštalácia plynovodov v zemi, podlahe a stenách v systéme ALPEX-GAS

1. 10. 2019 to bude presne 10 rokov, od kedy sa nám po dlhoročnom úsilí podarilo presadiť nové progresívne riešenie rozvodu plynu v budovách s pracovným pretlakom do 5,0 bar s využitím viacvrstvového potrubia ALPEX-GAS. To, čo bolo v období certifikácie v ČR považované za „nové riešenie rozvodov plynu“, bolo už vo viacerých zemiach Európskej únie bežnou praxou viac ako 15 rokov. Napriek rôznym prekážkam ukázal systém ALPEX-GAS v plnej sile všetky svoje prednosti a kvalitu a začal sa používať stále častejšie ako alternatívne riešenie k existujúcim tradičným systémom rozvodu plynu v budovách.

Z pohľadu investorov je veľmi oceňovaná technológia samotnej inštalácie, ktorá uprednostňuje vysoké bezpečnostné štandardy, ako napr. povinnosť inštalácie bezpečnostných protipožiarnych armatúr, ale i inštalácie plynotesných chráničiek, ktoré umožňujú v prípade úniku plynu jeho odvetrávanie do vonkajšieho priestoru a tým sa zamedzí jeho akumulácii vo vnútri objektu a rizikám z toho plynúcich. Veľkou výhodou systému ALPEX-GAS je možnosť skrytého vedenia plynovodu v konštrukciách podláh a stien, čo prispieva ku stále častejšie vyžadovanej estetike a čistoty interiérov.

schema-do-clanku.jpg

Inštalácia plynovodu ALPEX-GAS v konštrukcii podlahy

  1. Povrchová vrstva podlahy
  2. Vyrovnávacia izolačná vrstva
  3. Základná betónová vrstva

Výhody inštalácie plynu v systéme ALPEX-GAS

  • Skryté vedenie vkonštrukcii podláh a stien
  • Rýchlosť a variabilita inštalácie
  • Flexibilita smenším počtom spojov vďaka možnostiam systému
  • Nižšie počiatočné náklady
  • Vysoká bezpečnosť

Certifikované realizačné firmy zaoberajúce sa inštaláciami plynovodov veľmi často oceňujú rýchlosť a variabilitu inštalácie s možnosťou vonkajšieho vedenia plynu v zemi od HUP (Hlavný Uzáver Plynu) cez obvodovú stenu objektu bez nutnosti prechodu na oceľové potrubie, vnútorné vedenie plynovodu v konštrukcii podláh a inštalácia v stenách bez potreby oceľového krytia. Využitím ohybnosti a tvarovej stálosti viacvrstvových trubiek ALPEX-GAS sa významným spôsobom eliminuje i množstvo spojov na trase plynovodu. V ideálnom prípade s pripojením jedného plynového spotrebiča je napríklad možné celú trasu plynovodu od HUP až ku koncovej plynovej nástenke realizovať iba s dvomi spojmi. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní býva taktiež dostupnosť systémových komponentov ALPEX-GAS v obchodnej sieti a podrobne vypracované návody pre ich použitie. Záväzné podmienky pre projekčný návrh, inštaláciu, prevádzku a údržbu, sú potom predmetom normy PTN 704 05.

schema-do-clanku2.jpg

Inštalácia plynovodu ALPEX-GAS v konštrukcii steny

Spoločnosť IVAR CS ako výhradné zastúpenie nemeckého výrobcu, spoločnosti FRÄNKISCHE pre Českú a Slovenskú republiku dokázal, že sa systém rozvodu plynovodov vo viacvrstvovom potrubí ALPEX-GAS nie len presadil, ale každoročne získava väčšie podiely na trhu v oblasti domových plynoinštalacií.

Získajte viac informácií o produktoch

Chcete sa dozvedieť viac o rozvodoch plynu v systéme ALPEX-GAS? Navštívte produktové stránky na našom webe alebo kontaktujte obchodno-technickú kancelariu spoločnosti IVAR SK.

 

Za spoločnosť IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažér

Soubory

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

Protipožiarne armatúry FIREBAG pre bezpečnosť domácich plynovodov

Protipožiarne armatúry FIREBAG pre bezpečnosť domácich plynovodov

Systém rozvodov plynovodov vo viacvrstvovom potrubí IVAR.ALPEX-GAS

Systém rozvodov plynovodov vo viacvrstvovom potrubí IVAR.ALPEX-GAS

Voľne dostupné webináre

Voľne dostupné webináre