Inštalácia plynovodov v zemi, podlahe a stenách v systéme ALPEX-GAS

Inštalácia plynovodov v zemi, podlahe a stenách v systéme ALPEX-GAS
6. marec 2019

1. 10. 2019 to bude presne 10 rokov, od kedy sa nám po dlhoročnom úsilí podarilo presadiť nové progresívne riešenie rozvodu plynu v budovách s pracovným pretlakom do 5,0 bar s využitím viacvrstvového potrubia ALPEX-GAS. To, čo bolo v období certifikácie v ČR považované za „nové riešenie rozvodov plynu“, bolo už vo viacerých zemiach Európskej únie bežnou praxou viac ako 15 rokov. Napriek rôznym prekážkam ukázal systém ALPEX-GAS v plnej sile všetky svoje prednosti a kvalitu a začal sa používať stále častejšie ako alternatívne riešenie k existujúcim tradičným systémom rozvodu plynu v budovách.

Z pohľadu investorov je veľmi oceňovaná technológia samotnej inštalácie, ktorá uprednostňuje vysoké bezpečnostné štandardy, ako napr. povinnosť inštalácie bezpečnostných protipožiarnych armatúr, ale i inštalácie plynotesných chráničiek, ktoré umožňujú v prípade úniku plynu jeho odvetrávanie do vonkajšieho priestoru a tým sa zamedzí jeho akumulácii vo vnútri objektu a rizikám z toho plynúcich. Veľkou výhodou systému ALPEX-GAS je možnosť skrytého vedenia plynovodu v konštrukciách podláh a stien, čo prispieva ku stále častejšie vyžadovanej estetike a čistoty interiérov.

schema-do-clanku.jpg

Inštalácia plynovodu ALPEX-GAS v konštrukcii podlahy

  1. Povrchová vrstva podlahy
  2. Vyrovnávacia izolačná vrstva
  3. Základná betónová vrstva

Výhody inštalácie plynu v systéme ALPEX-GAS

  • Skryté vedenie vkonštrukcii podláh a stien
  • Rýchlosť a variabilita inštalácie
  • Flexibilita smenším počtom spojov vďaka možnostiam systému
  • Nižšie počiatočné náklady
  • Vysoká bezpečnosť

Certifikované realizačné firmy zaoberajúce sa inštaláciami plynovodov veľmi často oceňujú rýchlosť a variabilitu inštalácie s možnosťou vonkajšieho vedenia plynu v zemi od HUP (Hlavný Uzáver Plynu) cez obvodovú stenu objektu bez nutnosti prechodu na oceľové potrubie, vnútorné vedenie plynovodu v konštrukcii podláh a inštalácia v stenách bez potreby oceľového krytia. Využitím ohybnosti a tvarovej stálosti viacvrstvových trubiek ALPEX-GAS sa významným spôsobom eliminuje i množstvo spojov na trase plynovodu. V ideálnom prípade s pripojením jedného plynového spotrebiča je napríklad možné celú trasu plynovodu od HUP až ku koncovej plynovej nástenke realizovať iba s dvomi spojmi. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní býva taktiež dostupnosť systémových komponentov ALPEX-GAS v obchodnej sieti a podrobne vypracované návody pre ich použitie. Záväzné podmienky pre projekčný návrh, inštaláciu, prevádzku a údržbu, sú potom predmetom normy PTN 704 05.

schema-do-clanku2.jpg

Inštalácia plynovodu ALPEX-GAS v konštrukcii steny

Spoločnosť IVAR CS ako výhradné zastúpenie nemeckého výrobcu, spoločnosti FRÄNKISCHE pre Českú a Slovenskú republiku dokázal, že sa systém rozvodu plynovodov vo viacvrstvovom potrubí ALPEX-GAS nie len presadil, ale každoročne získava väčšie podiely na trhu v oblasti domových plynoinštalacií.

Získajte viac informácií o produktoch

Chcete sa dozvedieť viac o rozvodoch plynu v systéme ALPEX-GAS? Navštívte produktové stránky na našom webe alebo kontaktujte obchodno-technickú kancelariu spoločnosti IVAR SK.

 

Za spoločnosť IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažér

Soubory

Související produkty

Súvisiace kategórie

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace