Nemrznúce zmesi a vplyv inhibítorov korózie

Nemrznúce zmesi na báze glykolov sú pravidelne používané do solárnych systémov, vykurovacích sústav a výmenníkov, kde aplikácia vyžaduje zvýšenú tepelnú odolnosť. Používané materiály týchto sústav sú často kombinované s výmenníkmi z ľahkých zliatin, medi…
Nemrznúce zmesi a vplyv inhibítorov korózie

Nemrznúce zmesi na báze glykolov sú pravidelne používané do solárnych systémov, vykurovacích sústav a výmenníkov, kde aplikácia vyžaduje zvýšenú tepelnú odolnosť. Používané materiály týchto sústav sú často kombinované s výmenníkmi z ľahkých zliatin, medi, ocele, atď. Vzhľadom k možnej tvorbe elektrochemických článkov a rýchlosti korózie pri „čistých“ glykolových roztokov je všeobecne odporúčané použitie inhibítorov korózie.

Vďaka použitiu inhibítorov korózie dochádza k zníženiu tvorby kalov, ktoré zanášajú systém, znižujú účinnosť a výrazne skracujú životnosť obehových čerpadiel. Pre zníženie obsahu takýchto kalov je samozrejme vhodné do systému zaradiť filter s magnetickým prvkom ako je napr. IVAR.DIRTSTOP. Viac informácií o týchto filtroch je uvedených v článku M. Kotrouša tu.

Čo sa týka rýchlosti korózie, tak je zodpovedajúca tabuľka vykonávaných koróznych testov nižšie, kde je možné porovnať rýchlosť korózie v centimetroch za rok v jednotlivých prostrediach a pre rôzne materiály.

Materiál

Rýchlosť korózie v cm za rok*

 

Voda

Etylén-glykol

Propylén-glykol

Etylénglykol

s inhibítormi korózie

Propylénglykol

s inhibítormi korózie

Meď

0,02

0,04

0,04

0,03

0,05

Spájka

0,8

14,4

8,81

0,04

0,01

Mosadz 0,06

0,12

0,05

0,03

0,04

 

Oceľ

2,46

11,3

2,49

0,01

0,01

Liatina

5,38

14,01

4,11

0,03

0,04

Silumin 3,35

5,03

0,46

0,11

0,07

 

* Založené na koróznom teste podľa normy ASTM D1384 pri 88 °C, počas 336 h s prebublávaním. Všetky glykoly boli testované ako 33% obj. roztok demineralizovanej vody. Tab. citovaná z časopisu Techmagazín – vyd. 06/2018, cit. článok J. Skolil

Často používanými aditívami pre inhibíciu koróznych procesov sú alkalizačné amíny, filmotvorné amíny a ich zmesi, ako je napr. GEL.POLY A.P. na báze polyfatických amínov. Pri použití medených prvkov a potrubia nie je vplyv použitia inhibítorov zásadný, na rozdiel potom od ocele, kde je naopak extrémny.

Na záver môžme konštatovať, že veľmi často bývajú používané glykoly bez pridania akýchkoľvek aditív a ich kontrola stavu býva taktiež často nespomínaná. Všeobecne je teda možné odporučiť použitie inhibítorov korózie, ako aditív pre nemrznúce zmesi, tak prípadne použitie už namiešaných zmesí s obsahom týchto látok.

Za spoločnosť IVAR CS spol. s r.o.
Ing. Lukáš Markovič, technický manažér

Soubory

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

Zmiešavacie zostavy pre teplovodné podlahové vykurovanie a švédske tepelné čerpadlá Thermia

Zmiešavacie zostavy pre teplovodné podlahové vykurovanie a švédske tepelné čerpadlá Thermia

Multilicence k nové verzi TechCON X 9.2 ICS

Multilicence k nové verzi TechCON X 9.2 ICS

Vieme, aká dôležitá je starostlivosť o klasické a podlahové vykurovacie systémy

Vieme, aká dôležitá je starostlivosť o klasické a podlahové vykurovacie systémy