Rúrky a lisované tvarovky pre stlačený vzduch

Rúrky a lisovacie tvarovky sú ideálnym riešením pre rozvody stlačeného vzduchu s garanciou vysokej účinnosti a dlhodobej životnosti systému.
Rúrky a lisované tvarovky pre stlačený vzduch

Systém oceľových rúrok a lisovacích tvaroviek je ideálnym riešením pre priemyselné rozvody stlačeného vzduchu. Nižšie by sme Vás chceli zoznámiť s niektorými vlastnosťami a výhodami oceľových lisovacích tvaroviek v kombinácii s niektorými odporúčaniami ovplyvňujúcimi vysokú účinnosť a dlhú životnosť celého systému.

Použitie oceľových rúrok a lisovacích tvaroviek pre inštaláciu priemyselných rozvodov stlačeného vzduchu je správnou voľbou, ktorá sa v priebehu času vyplatí. Veľa výrobných priemyselných subjektov využíva vo veľkej miere stlačený vzduch pre priame výrobné procesy a pre zásobovanie rôznych typov strojov alebo výrobných liniek. trubky.jpeg

Poruchy strojového zariadenia a výrobných liniek, a z toho plynúce prerušenie výroby, sú neočakávané a najmenej žiaduce problémy, ktoré môžu spôsobiť stratu nielen časovú, ale celkom iste aj finančnú. Z tohto dôvodu musí byť systém rozvodu stlačeného vzduchu prevádzkovo spoľahlivý a inštalovaný z kvalitných materiálov.

Oceľové potrubie, najmä nerezová oceľ triedy AISI 304L dodávaná pod typovým označením IVAR.IVNT4 a AISI 316L pod typovým označením IVAR.IVINT, je schopné odolať negatívnym vplyvom nečistôt prepravovaných so stlačeným vzduchom. Pri niektorých potrubných systémoch inštalovaných z plastových materiálov môže v priebehu času dôjsť k poškodeniu vnútorných stien a spôsobiť nečistoty, ktoré nimi prechádzajú pri vysokých rýchlostiach a tlakoch. Oddelené jemné častice rúrky môžu spôsobiť znečistenie, poškodenie a upchatie celého systému.

obr.9.jpeg obr.10.jpeg

Stlačený vzduch s olejom alebo bez oleja?

Niektoré priemyselné rozvody stlačeného vzduchu umožňujú prítomnosť oleja v systéme a iné nie. Pokiaľ existuje koncentrácia oleja vyššia ako 5 mg/m³ vzduchu, odporúčame vymeniť štandardné tesniace O-krúžky EPDM (čiernej farby) typu IVAR.IVO.EPDM za O-krúžky FPM (zelenej farby) typu IVAR.IVO.FPM Z.

Materiál rozvodu
Nerezová oceľ
Uhlíková oceľ
Typ systému
Stlačený vzduch 
bez oleja
Stlačený vzduch 
s olejom
Stlačený vzduch 
bez oleja
Stlačený vzduch 
s olejom
Materiál O-krúžku
EPDM čierny
FPM červený
EPDM čierny
FPM červený
Max. tlak
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
Min. a max. teplota
-20 °C / +85 °C
-20 °C / +85 °C
-20 °C / +85 °C
-20 °C / +85 °C
Odporúčanie
Pred vložením rúrky do tvarovky navlhčiť tesniaci O-krúžok vodou

Tri hlavné kontaminanty obsiahnuté v stlačenom vzduchu.

  • Olej v systéme rozvodu stlačeného vzduchu po uvedení do prevádzky kompresorových mechanizmov.
  • Vlhkosť v systéme rozvodu stlačeného vzduchu je spôsobená zmenami tlakov, ktoré podporujú vznik kondenzácie.
  • Prach a nečistoty organického a neorganického pôvodu. Stlačením vzduchu sa komprimujú aj nečistoty v ňom obsiahnuté, čím dochádza k zvýšeniu ich koncentrácie až na 900%.

Aké sú dôsledky prítomnosti kontaminantov v systéme rozvodu stlačeného vzduchu?

Po prvé, predčasné opotrebenie systému a strojných zariadení k nemu pripojených.
Po druhé, môže dôjsť k ovplyvneniu výroby v dôsledku čiastočného alebo dokonca nenávratného poškodenia už hotových výrobkov, ktoré boli zasiahnuté časticami nečistôt. A napokon prítomnosť vody vo vnútri okruhu môže spôsobiť koróziu rozvodu, upchať strojné zariadenie alebo zablokovať funkčnosť celého systému.

Ako môžeme zabezpečiť účinný systém rozvodu stlačeného vzduchu pri zachovaní kvality dodávaného vzduchu?

Inštaláciou ďalších strojných zariadení, ktoré zaistia zodpovedajúcu kvalitu dodávaného vzduchu s následným vplyvom na dlhú životnosť systému.

  • Systém inštalovaný z oceľových lisovaných tvaroviek: Maximálny výkon v priebehu celej životnosti vďaka vynikajúcej kvalite materiálu.
  • Zaistenie neprítomnosti oleja: Každý priemyselný proces môže viac či menej tolerovať prítomnosť oleja. Ani prítomnosť troch či viacerých fáz filtračných procesov nemusí viesť k odstráneniu prítomnosti oleja, ktoré môže byť nekonečné. Pokiaľ potrebujete systém úplne bez oleja, jedinou metódou je použitie kompresora bez oleja ako zdroja stlačeného vzduchu.
  • Udržiavaním konštantnej relatívnej vlhkosti: Udržovaním konštantnej vlhkosti zaistíte vysokú účinnosť systému po celú dobu jeho životnosti. Inštalácia s využitím sušičiek vzduchu zabraňuje možnému vzniku korózie (v systémoch inštalovaných z uhlíkovej ocele sú sušičky vzduchu povinné). Zabraňujú tiež ďalším možným problémom v systéme a produktivite. 
  • Eliminácia prachu a nečistôt: Ak sú použité kaskádovité filtre musia byť vždy inštalované s filtračným výkonom od najväčšieho k najmenšiemu.

V stále viac konkurenčnom priemyselnom trhu je veľkou výhodou, keď môžete počítať so spoľahlivým a účinným priemyselným rozvodom stlačeného vzduchu. Výber a rozhodnutie pre preukázateľne menej nákladné materiály v spojení s jednoduchými filtračnými systémami, najmä čo sa týka prvotnej investície, nevedú k zistku ale naopak k problémom.

Nevhodne zvolené materiály a technológie majú negatívny dopad na jednotlivé prvky rozvodu stlačeného vzduchu. Iba distribučne spoľahlivé a prevádzkovo účinné rozvody stlačeného vzduchu s čo najmenším počtom závad a prestojov výrobných liniek sú zaručeným zdrojom podnikateľského úspechu a z toho plynúcich ziskov.

V ponuke spoločnosti IVAR CS je ucelený systém nerezových a uhlíkových rúrok vrátane lisovacích tvaroviek IVAR.PRESS FITTING SYSTEM v plnom rozsahu naskladnenia a k dispozícii u našich zmluvných veľkoobchodných predajcov. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na info@ivarsk.sk.

 

Za spoločnosť IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažér

eurotubi.jpg

Soubory

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

Solárna tepelná energia a transformácia energetiky: lisovacie oceľové fitingy spoločnosti IVAR CS v službách udržateľnosti životného prostredia

Solárna tepelná energia a transformácia energetiky: lisovacie oceľové fitingy spoločnosti IVAR CS v službách udržateľnosti životného prostredia

Pozvánka na veľtrh ISH

Pozvánka na veľtrh ISH

ALPEX – maximálna kvalita v inštaláciách

ALPEX – maximálna kvalita v inštaláciách