PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLÁ

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLÁ

DAB.DRENAG FX

Ponorné kalové čerpadlá pre vypúšťanie mierne znečistenej, podzemnej alebo dažďovej vody v komerčných budovách; čerpadlá sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce vysokú výtlačnú výšku. Čerpadlo je certifikované podľa nariadenia o odpadových vodách EN 12050-2. Sú vhodné pre pevné inštalácie so zdvíhacím zariadením alebo prenosné, pokiaľ sú umiestnené priamo na dne nádrže. Výstupné pripojenie je prírubové i závitové. Čerpadlá sú konštruované pre rýchlu údržbu vďaka konštrukívnemu riešeniu, ktoré poskytuje jednoduchý prístup k hlavným komponentom čerpadla. Otvorené obežné koleso a gumový povrch proti opotrebeniu je vhodné pre použitie i v prítomnosti abrazívnych častíc. Dvojitá mechanická upchávka z karbidu kremíku úplne chránená v olejovej komore a umiestnená mimo čerpanej kvapaliny. Hriadeľ motora z nerezovej ocele AISI 431 pre P2 <1,2 kW a AISI 304 pre P2> 1,5 kW, káblová priechodka s rýchlym spojením zatavená v živici. Jednofázové verzie s integrovaným kondenzátorom, k dispozícii s plavákom pre automatickú prevádzku (MA) s výkonom do 1,5 kW. Pri trojfázových verziách je ochrana zodpovednosťou užívateľa. Verzia ATEX je k dispozícii pre použitie v potenciálne výbušných prostrediach (certifikácia ATES: II2G Ex db IIB T4 GB o IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

 • Prevádzkový rozsah: prietokové množstvo do 30,9 m3/h s výtlakom až do 32 m
 • Čerpaná kvapalina: mierne znečistená voda, dažďová voda a piesková voda zo staveniska atď.
 • Priechodnosť: pevné častice do 10 mm
 • Rozsah teploty kvapaliny: do + 50 °C (+ 60 °C na krátku dobu) + 40 °C pre verziu ATEX
 • Pripojenie prírubové a závitové: 1 “1/2, DN 32, DN 40
 • Typ obežného kolesa: otvorené
 • Stupeň krytia: IP 68
 • Trieda izolácie motoru: F
 • Maximálna doba chodu nasucho: 10 min
 • Inštalácia: prenosná alebo pevná so zdvíhacím zariadením
 • Špeciálna verzia na vyžiadanie: rôzna dĺžka káblu, napätie

 

v prípade nutnosti pozrite do tabuľky náhrad na str. xxx (originál 244) pre zodpovedajúce staré modely.

Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
60191219 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.07 M-A ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 111,41 EUR
60191217 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.07 M-NA ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 083,73 EUR
60191218 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.07 T-NA ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 056,02 EUR
60191239 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.11 M-A ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 219,93 EUR
60191237 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.11 M-NA ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 192,25 EUR
60191238 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.11 T-NA ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 166,05 EUR
60191257 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.15 M-A ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 436,97 EUR
60191255 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.15 M-NA ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 408,53 EUR
60191256 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.15 T-NA ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 381,59 EUR
60191277 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.22 T-NA ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 517,81 EUR
60194109 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.07 M-NA EX ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 247,61 EUR
60194110 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.07 T-NA EX ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 216,19 EUR
60194160 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.11 M-NA EX ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 371,87 EUR
60194161 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.11 T-NA EX ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 340,42 EUR
60194218 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.15 M-NA EX ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 621,08 EUR
60194219 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.15 T-NA EX ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 589,66 EUR
60194280 DAB.DRENAG FX DRENAG FX 15.22 T-NA EX ponorné kalové čerpadlo 1 ks 1 746,08 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technický zástupca

Ing. Tibor Gedai
Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB

Obchodno - technickí zástupcovia

Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

Žiadne inštruktážne videá nie sú k dispozícii.

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Žiadne podklady nie sú k dispozícii

Často pokladané otázky

 • Čo je kavitácia?
  Tvorba vzduchových bublín naplnených parami, sa nazýva kavitácia. Tento proces sa objavuje vo vnútri telesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak pary v kvapaline. Kavitácia sa objaví v prípade, ak hodnota NPSHR (pozitívna sacia výška) čerpadla nie je naplnená a je následkom závažného poškodenia čerpadla. K zabráneniu kavitácie je potrebné sa vždy presvedčiť, že na sanie čerpadla je dostatočný tlak NPSHA (skutočná pozitívna sacia výška), aby v kvapaline nedochádzalo k varu alebo k premene na paru.
 • Čo spôsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, ktorý je spôsobený náhlou zmenou rýchlosti prietoku vody v potrubí. V systémoch v studniach je tlakový ráz väčšinou spôsobený nevhodnou inštaláciou poistného ventilu alebo jeho netesnosťou. V týchto prípadoch sa v sacom potrubí vytvára čiastočný podtlak. Pri ďalšom rozbehu sa čerpadlo pri vysokých otáčkach plní pod tlakom, naráža na uzatvorený poistný ventil a nehybnú vodu nad ním, čo spôsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Čo je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti chodu na sucho je akékoľvek zariadenie, ktoré zabráni samovoľnému chodu čerpadla pri nedostatku kvapaliny. Typov ochrany existuje veľké množstvo, najčastejšie sa používajú plavákové spínače, ktoré bývajú súčasťou napr. kalových čerpadiel. Ďalšou možnosťou, ktorá sa veľmi často používa, je inštalácia ponorných sond predovšetkým do vŕtaných studní. Bývajú najčastejšie na princípe vodivosti vody. Moderným variantom je ochrana na princípe merania účinku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žiadne sondy vo vode a tým sa zjednodušuje inštalácia.
 • Aký objem tlakovej nádoby zvoliť pri jej výbere?
  Voľba závisí od predpokladaného odoberaného množstva vody a na výkone čerpadla. Čím je odber vody častejší a čím je čerpadlo výkonnejšie, tým väčší sa zvolí objem tlakovej nádoby. Pre štandardné domáce vodárne stačí objem od 20 do 80 litrov, pre väčšie komerčné alebo priemyselné objekty môže byť nádoba 1000 litrov a viac. Veľkosť nádoby zvyčajne ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla, preto je napr. pri ponorných čerpadlách potrebné zohľadniť pri výbere nádoby aj obmedzenú početnosť spínania.
 • Prečo čerpadlo často spína?
  Pokiaľ po otvorení kohútiku dochádza k veľmi rýchlemu zopnutiu čerpadla, je pravdepodobne v nádobe nedostatok pretlaku vzduchu. V takomto prípade je potrebné správne zriadiť pretlak vzduchu v tlakovej nádobe. Pretlak v nádobe by mal byť o dve desatiny nižší ako je zapínací tlak spínača. Tento úkon je nutné vykonať po úplnom vyprázdnení vody v tlakovej nádobe.
 • Prečo čerpadlo nenasaje?
  Najčastejšou chybou je netesnosť na sacom potrubí. Sacie potrubie musí byť dokonale tesné a sací kôš nesmie prepúšťať vodu späť do studne. Často sa taktiež stáva, že potrubie nie je v trvalom miernom spáde od čerpadla k studni a dochádza k tvorbe vzduchovej kapsy a tú nie je čerpadlo schopné odsať. Je vždy potrebné pred spustením zavodniť priestor čerpadla a potrubia. Aj samonasávacie čerpadlo potrebuje byť úplne zavodnené.

Články

Nové microsite k čerpadlám radov FX a DTRON

Nové microsite k čerpadlám radov FX a DTRON