Lisovacie rozdiely medzi lisovacími čeľusťami a reťazami: prečo je použitie lisovacích reťazí povinné pri priemeroch 42 mm a väčších

Systém lisovanie, kedy sú ako spôsob spájania použité trubky a lisovacie fitingy, je systém, ktorý sa vyznačuje extrémne rýchlou inštaláciou. Lisovanie fitingov vyžaduje málo času a niekoľko jednoduchých krokov. Jedným z najdôležitejších požiadaviek je…
Lisovacie rozdiely medzi lisovacími čeľusťami a reťazami: prečo je použitie lisovacích reťazí povinné pri priemeroch 42 mm a väčších

Systém lisovanie, kedy sú ako spôsob spájania použité trubky a lisovacie fitingy, je systém, ktorý sa vyznačuje extrémne rýchlou inštaláciou. Lisovanie fitingov vyžaduje málo času a niekoľko jednoduchých krokov. Jedným z najdôležitejších požiadaviek je výhradné použitie lisovacích reťazí pre lisovanie fitingov s profilom "M" s priemerom 42 mm a väčších. V tomto článku si vysvetlíme prečo.

V oblasti stavebných, priemyslových inštalácii a vykurovanie bol systém lisovania vo veľa ohľadoch revolučné. Rýchlosť a jednoduchosť spojenia boli vždy jeho silnými stránkami. Vďaka energii vyvinutej lisovacím zariadením je lisovací fiting nalisovaný na potrubí.

Jednou z mála jednoduchých, ale zásadných požiadaviek na lisovanie fitingov s priemerom 42 mm a väčších, je použitie lisovacích reťazí s minimálne tromi segmentmi.

V praxi to znamená, že tieto lisovacie fitingy stredných a veľkých priemerov musia byť lisované odlišne v porovnaní s priemermi menšími. Lisovacie fitingy stredných a veľkých priemerov vyžadujú viac energie pre lisovanie, ale predovšetkým lisovanie musí byť rovnomernejšie. Tejto rovnomernosti lisovania je dosiahnuté vďaka lisovacím reťaziam, ktoré vzhľadom na to, že sú tvorené tromi alebo viacerými segmentmi, umožňujú v praxi oveľa rovnomernejšie a konštantnejšie lisovanie fitingu po celom jeho obvode. 

 Pri lisovacích fitingoch s priemermi do 35 mm sú požiadavky na lisovanie po celom obvode fitingu, ktoré má zaistiť rovnomernosť a tesnosť, podstatne nižšie ako pri lisovacích fitingoch väčších priemerov. Z tohto dôvodu je pri lisovaní fitingov malých priemerov po zalisovanie typický šesťhranný profil vytvorený lisovacími čeľusťami. So zväčšujúcim sa priemerom lisovacích fitingov od 42 mm a vyššie je potreba zaistiť požadovanú tlakovú odolnosť, tesnosť a rovnomernosť lisovaného spoja, ktorú Vám zabezpečia iba lisovacie reťaze. Lisovacie reťaze musia mať najmenej tri segmenty. V skutočnosti sú lisovacie nástroje iba s dvoma segmentmi technicky porovnateľné s klasickými čeľusťami.

pohled-rezu-sk.png

Ak použijeme klasické čeľuste pre lisovanie fitingov stredných a veľkých priemerov, dôjde počas lisovacieho procesu k nerovnomernému stisku a na určitých miestach k nadmernej koncentrácii materiálu. V dôsledku tohto stavu nebude tesniaci O-krúžok plniť svoju funkciu, čo v extrémnych prípadoch povedie k netesnosti a úniku média.

Príklad lisovacieho fitingu s priemerom 42 mm, ktorý bol omylom zalisovaný klasickou lisovacou čeľusťou a nie lisovacou reťazou.

Na obrázku nižšie sú červenými šípkami zobrazené miesta, v ktorých došlo k nadmernej koncentrácii materiálu.

lisovani-chyba-sk.png

Dôležitosť každodennej údržby a pravidelnej kontroly lisovacích čeľustí a reťazí.

Okrem toho, že je potrebné používať rôzne lisovacie čeľuste a reťaze pre rôzne priemery lisovacích fitingov, je potrebné zabezpečiť aj optimálne lisovacie zariadenie a každodennú údržbu, ako je starostlivé čistenie a mazanie. Rovnako, ako je stanovené výrobcami, musia byť lisovacie čeľuste a reťaze v určitých pravidelných intervaloch kontrolované v autorizovaných strediskách.

 

Za spoločnosť IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažér

 

Soubory

Súvisiace kategórie

Související články

Nová akcia na modulárny systém rozdeľovačov IVAR.MODUSYS, platnosť od 15.8.2022

Nová akcia na modulárny systém rozdeľovačov IVAR.MODUSYS, platnosť od 15.8.2022

Nadprietokové poistky pre bezpečnosť domových a priemyselných plynovodov

Nadprietokové poistky pre bezpečnosť domových a priemyselných plynovodov

Zmiešavacie zostavy pre teplovodné podlahové vykurovanie a švédske tepelné čerpadlá Thermia

Zmiešavacie zostavy pre teplovodné podlahové vykurovanie a švédske tepelné čerpadlá Thermia