SALDA SMARTY, KOMPAKTNÉ VETRACIE JEDNOTKY S REKUPERÁCIOU TEPLA PRE VETRANIE V DOMOVOM SEKTORE

So stále sa zvyšujúcou tesnosťou plášťov nových budov sa znižuje aj kvalita vnútorného vzduchu, ktorého nedostatok môže spôsobiť zdravotné problémy, možnosť tvorby plesní a nepohodlia. Práve z tohto dôvodu je vetranie dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.…
SALDA SMARTY, KOMPAKTNÉ VETRACIE JEDNOTKY S REKUPERÁCIOU TEPLA PRE VETRANIE V DOMOVOM SEKTORE

So stále sa zvyšujúcou tesnosťou plášťov nových budov sa znižuje aj kvalita vnútorného vzduchu, ktorého nedostatok môže spôsobiť zdravotné problémy, možnosť tvorby plesní a nepohodlia. Práve z tohto dôvodu je vetranie dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Klasické vetranie, tj. vetranie pomocou otvorenia okien, je sprevádzané stratou veľkého množstva tepla, najmä počas chladných dní v zimnom období. Vhodným riešením tohto problému je nútené vetranie s rekuperáciou tepla.

Vďaka systému núteného vetrania s rekuperáciou je zaručený prívod čerstvého vonkajšieho vzduchu do obytných priestorov s minimálnymi energetickými stratami. To je umožnené centrálnou vetracou jednotkou s výmenníkom tepla, ktorý zaisťuje výmenu tepla medzi vnútorným „odpadovým“ a čerstvým vonkajším vzduchom. Počas studených dní je teda čerstvému vonkajšiemu vzduchu predávané teplo toho vnútorného, zaiaľ čo cez teplé dni je teplo odovzdávané odpadovému vzduchu. Prostredníctvom vzduchotechnického potrubia je potom čerstvý vzduch, so žiadúcou teplotou, privádzaný do jednotlivých miestností, a pritom je odpadový vzduch odvádzaný mimo budovu.

Vetracie jednotky Smarty sú navrhnuté s ohľadom na čo najvyššiu tepelnú účinnosť a kompaktnosť. Majú rozpätie energetickej účinnosti od A do A+. Toto je dosiahnuté vysokou kvalitou komponentov jednotky: plastového protiprúdového výmenníku tepla, ventilátorov s úspornými motormi typu EC a v neposlednom rade vďaka výbornej tesnosti tela jednotky, ktorá je vyššia ako 98,8 %.

Jednotky sú k dispozícii v dvoch vyhotoveniach, v podstropnom nástennom, a v troch výkonových radoch. Maximálny prietok vzduchu je v závislosti od typu jednotky v rozmedzí 182–573 m3/h. Už spomínaná kompaktnosť je taktiež jednou z ich najviac oceňovaných vlastností. Či už ide o nízku výšku podstropných jednotiek, alebo malé rozmery nástenných jednotiek, vždy sa pre ne v dome či byte nájde vhodné miesto.

Všetky Smarty jednotky obsahujú elektronickú riadiacu dosku so vstavaným riadiacim systémom, s viacerými ovládacími programami, prostredníctvom ktorých je možné, pri inštalácii príslušenstva, prispôsobiť chod vetrania takmer akémukoľvek želaniu užívateľa, a dokonca aj ďalej znížiť spotrebu energie. Nižšie uvádzame niektoré vybrané funkcie:

Časový program je funkciou, ktorá umožňuje automatický chod jednotky v závislosti od časti dňa a dňa v týždni. Je možné teda napríklad nastaviť nižšiu intenzitu vetrania, ak nikto nie je doma, a naopak intenzitu zvýšiť v čase, kedy sú obytné priestory plne využívané. Podobnou funkciou je plánovanie dovolenky, ktoré funguje rovnako ako časový program, ale namiesto dní v týždni je tu možnosť nastaviť dni v mesiaci.

K vetracím jednotkám Smarty je možnosť pripojenia až dvoch snímačov (napríklad úroveň CO2 alebo relatívna vlhkosť vzduchu RH). Riadiaci systém s údajmi z týchto snímačov potom pracuje a upravuje rýchlosť ventilátorov s cieľom zaistenia maximálnej kvality vzduchu a čo najvyššieho komfortu užívateľa.

Integrované snímače teploty vzduchu umožňujú ďalšiu funkciu jednotky, ochranu proti zamrznutiu výmenníka. Informácie poskytované týmito snímačmi sú nevyhnutné pre čo najplynulejšiu prevádzku jednotky počas mrazivých dní, pri ktorých hrozí riziko zamrznutia výmenníku tepla. Na základe týchto údajov sa pravidelne spúšťa odmrazovanie výmenníku, a prípadne zapína elektrický predohrev, pokiaľ je inštalovaný (pri nástenných jednotkách je integrovaný).

K dispozícii je aj verzia jednotiek s entalpickým výmenníkom. Okrem toho, že entalpický výmenník v jednotke spätne získava teplo, rovnako ako klasický protiprúdový výmenník, dokáže preniesť z odvádzaného vzduchu aj vlhkosť. Jednotky Smarty s entalpickým výmenníkom sú teda ideálne pre obytné priestory, ktoré trpia príliš nízkou vlhkosťou, kde udržia optimálne prostredie počas všetkých ročných období.

Ďalšou výhodou entalpického výmenníku tepla je absencia kondenzátu na doskách výmenníku tepla za bežných podmienok, čo znamená, že jednotka nepotrebuje odvod kondenzátu. Druhým pozitívom je, že vetranie je v prevádzke do ešte nižších vonkajších teplôt (na rozdiel od použitia klasického výmenníku), čím sú minimalizované náklady na prevádzku vďaka zníženej nutnosti ochrany proti zamrznutiu.

V prípade záujmu o samotné jednotky, či ďalšie informácie, kontaktujte prosím naše obchodno – technické oddelenie.

 

Za IVAR CS spol. s r.o.
Vojtěch Smejkal, technický manažér

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

Vetranie so spätným získavaním tepla

Vetranie so spätným získavaním tepla

Pozvánka na veľtrh ISH

Pozvánka na veľtrh ISH

Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.HRC

Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.HRC